בטיחות ובריאות בחקלאות בשפה התאית -
חוברות, כרזות, שילוט ומדבקות

בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות

הפרסומים ניתנים לרכישה דרך מדריכי החקלאות, וביחידת ההפצה בטלפון: 6575147 - 03.
הקוד המופיע להלן זהה לקוד הפרסומים המקבילים בעברית.

כמו כן, ניתן לקבל את רב התכנים בדף זה ע"ג תקליטור (CD-ROM) ממדריכי החקלאות
של המוסד לבטיחות ולגיהות.

חוברות:
 בטיחות בטרקטורים ובמכונות ניידות A 3/076
חוברת טכנית מסדרת בטיחות וגיהות בחקלאות
 בטיחות עם מיתקנים לעבודה בגובה A-6/076
חוברת טכנית מסדרת בטיחות וגיהות בחקלאות
 עשרת הדיברות לעובדים בחקלאות
 חומרי הדברה ומניעת הרעלות ח-029
מאת: רינה קנוביץ'
 גיהות ובריאות תעסוקתית בענף החקלאות ת-126
מאת: רינה קנוביץ'
 
מצגת:
 בטיחות ובריאות בחקלאות

 
שילוט ומדבקות:
  שלטים ומדבקות בשפה התאית

 
כרזות:

ציוד מגן גם בגובה
כ-139

אם לא תדע - תפגע.
שאל על הסיכונים בעבודה
כ-155

למענך נעל נעלי בטיחות
כ-145
 

זהירות אסון בדרך
(מלגזות)
כ-133

כלי עבודה תקינים
ומתאימים, בטוחים ואמינים
כ-147

שמור על הגב
(הרמה ידנית)
כ-158