סדרה B: עגורנים ומנופים
לחץ לקבלת כל דפי המידע בסדרה, בשפה:
תוכן הסדרה:
עגורנים ומנופים
סימני איתות ידני למפעיל עגורן ומנוף
סימני איתות מקובלים למפעילי עגורנים זחליים ועגורנים להעמסה עצמית
חיבורים אנכיים, חיבורי קולר וחיבורים מסתובבים
מתלי חיבור, סל ורסן
מענבים סינטטיים (חגורות הרמה; רצועות הרמה)
הרמה באמצעות כבל פלדה
מענבי פלדה
מענב שרשרת
תלייה על ווי עגורן גשר
הפעלת עגורן גשר
בדיקת העגורן טרם פעולה
תחזוקת העגורן
שימוש במנופי/עגורני חומרים
הרמה באמצעות בורג עין
שימוש בסגירים (Shackles)