סדרה K: ציוד מגן אישי
לחץ לקבלת דפי המידע, בשפות:
תוכן הסדרה:
ציוד מגן אישי
רשימת תיוג
משקפי מגן
בחירת הגנה לעיניים ולפנים
נעלי בטיחות
קובעי מגן: בחירה ותחזוקה
הגנה על האוזניים
טיפול בציוד להגנת הנשימה
מערכות נשימה פתוחה (מנ"פ)
טיפול ברתמות בטיחות ואמצעי קשירה
אמצעי הגנה לידיים
כפפות להגנה מחומרים כימיים
עקרונות