חשמל סטטי

מאת: משה נצר
בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות

(המהדורה המעודכנת לאוגוסט 2004 זמינה באתר האינטרנט בלבד)
פתח דבר. פרק ראשון:
מבוא לסיכוני פריקה אלקטרוסטטית
פרק שני:
סיכוני פריקה אלקטרוסטטית בתעשייה הכימית
פרק שלישי:
סיכוני פריקה אלקטרוסטטית בתעשיות הקמח, המספוא ותערובות המזון
פרק רביעי:
סיכוני פריקה אלקטרוסטטית בתעשיית הדלק והשמנים ובעת תדלוק
פרק חמישי:
סיכוני פריקה אלקטרוסטטית בתהליכים מסחריים ותעשייתיים
פרק שישי:
בטיחות פריקה אלקטרוסטטטית בתעשייה הבטחונית.
פרקים שביעי, שמיני ותשיעי:
סיכוני פריקה אלקטרוסטטית במגזרים נוספים. תקנים ומידע. תאונות כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית.
מקורות. נספחים.