אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
header
                                                                                         יולי  2024
מרכז הידע והחדשנות מציג מאמרים חדשים:
 
img1

מדוע כדאי לארגוני עבודה לנהל את הבטיחות שלהם באמצעות מערכת דיגיטלית ? המאמר מציג שלוש דוגמאות להטמעה מוצלחת של מערכות דיגיטליות כאלו בחברות ייצור בארה"ב. 
iStock-10687...
 
בריאות הנפש, גיוון שוויון והכלה, קיימות והגנת הסביבה – אלו הן המגמות העיקריות בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית לשנת 2024 בעולם.      
 
חיישני קִרבה 

אפשר לצמצם ולמנוע תאונות קטלניות, הנגרמות מפגיעות מרכב ומציוד באתרי עבודה, על ידי יישום טכנולוגיות חדשניות של חיישנים לניטור קרבה.   
 
iStock-10687...
 
חדשות מהעולם
 
___________

האיגוד התעשייתי הממשלתי AFA בסינגפור הציע רגולציות חדשות, שנועדו לסייע למעסיקים לשפר את איכות האוויר הפנים-מבני במקומות העבודה. אחד הנושאים הבולטים ברגולציה הוא צמצום פליטות הפורמאלדהיד.   
 
iStock-10687...
הטמעת הרגולציה על ידי "שיימינג": ארגון OSHA החל להרתיע עברייני בטיחות באמצעות פרסום ההפרות ברשתות החברתיות

הוספת איום ה"שיימינג" על ארגוני עבודה חיזקה את מדיניות ההרתעה של OSHA . פרסומים מבישים (של הפרות בטיחות שביצעו ארגוני עבודה) ברשתות החברתיות יכולים לשמש ככלי הרתעתי יעיל בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית.   
 
iStock-10687...
האם אכיפת תקנות הבטיחות מפחיתה את הפרות הבטיחות בעבודה?

האם פעולות של פיקוח, אכיפה וענישה באמת מרתיעות את ארגוני העבודה ומפחיתות את שיעור הפרות הבטיחות שלהם? מחקר אמריקאי בחן את הקשר בין מדיניות האכיפה של OSHA לבין שיעור הפרות הבטיחות בארגוני העבודה.    
 
פרסום מזירת המחקר
 
סיכום דוח ארגון העבודה הבינלאומי: הבטחת בריאות ובטיחות בעבודה בשינויי אקלים

באפריל 2024 הוציא ארגון העבודה הבינלאומי ILO דו"ח על השפעות שינויי האקלים על סיכוני הבטיחות והבריאות בעבודה. הדו"ח מזהה שישה תחומים עיקריים אשר משתנים עם שינויי האקלים ויכולים להוות סיכון נוסף עבור עובדים.    
 
iStock-10687...
 
"אימון מידע" - שאילתות בבטיחות וגיהות
iStock-10687...
 
footer_newsl...
 
 
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה
{C}