כניסה הרשמה צור קשר
 
קידום הבטיחות והבריאות בתעסוקה במעגל רחב
הקניית תרבות לבטיחות ולבריאות

המוסד לבטיחות ולגיהות מקדם את כל הקשור לבטיחות וגיהות בסביבת העבודה במעגל הרחב. החזון שלנו "אפס נפגעים בעבודה" תוך קידום הבטיחות והבריאות בתעסוקה במעגל רחב.

קרא עוד
 

חדשות

לכל החדשות
הירשמו לעדכונים בדוא"ל

לקבלת פרסומים, מועדי הדרכות ועוד דברים טובים

הזן דוא"ל:

לגליון האחרון לארכיון הגליונות

תשובת השבוע

מתאריך: 16.05.2016

 

שאלה:

מהן דרישות החוק בקשר לעבודה בתנאי חום סביבתי?

 

התשובה:

תקנה 3 לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) התשע"א - 2011 קובעת כי אסור שעובד יועבד בחשיפה לגורמים מזיקים כימיים ופיסיקליים מעבר לערכי החשיפה המותרים. ערכי החשיפה לאותם גורמים שלא מוזכר לגביהם ערך ספציפי בתקנות יהיו "לפי המתפרסם במהדורה האחרונה של הספר: TLVs & BEIs של ארגון הגיהותנים הממשלתי האמריקאי-ACGIH.

 < קרא עוד

 

לארכיון תשובת השבוע
לכל המאמרים

סרטוני בטיחות