כניסה הרשמה צור קשר

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית יזם הכנת חומר מקצועי מתוך תאונות עבודה שנחקרו על ידו.
המוסד לבטיחות ולגיהות ישמח לשמש אכסניה ולהביא בעתיד, לידיעת הציבור, מסמכי הפקות לקחים מתאונות עבודה, שהוכנו על-ידי אנשי בטיחות במשק לפי מתכונת המסמכים המוצגת במדור זה.
חומר זה יכול לסייע למקומות העבודה במסגרת הדרכת עובדים וכן לצורך הכנת הוראות הנחיות ונוהלי עבודה פנימיים. 


ניתן לשלוח מסמכים לכתובת דוא"ל:

internet@osh.org.il


הקלד מילות חיפוש בצע חיפוש נקה


     

     

    שלח להדפסה