כניסה הרשמה צור קשר

צור קשר

ניתן לפנות ל 9214* - המוקד הלאומי "קו החיים" לדיווח מפגעים וסיכונים במקומות העבודה, פניות הציבור ושרותי המוס"ל

במייל iiosh@osh.org.il
 
פניות לממונה על חופש המידע:
מר אמציה בר-משה:
AmatsyaBM@osh.org.il
 
כתובת למשלוח דואר:
רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, ת"א 61010


 
יחידה תפקיד/שם ושם משפחה Email
המוסד לבטיחות ולגיהות   iiosh@osh.org.il
מ"מ מנכ"ל ד"ר מיקי וינקלר MikiWinkler@osh.org.il
מחוז צפון מנהל ד"ר סמי סעדי sami@osh.org.il
מחוז מרכז וירושלים מנהל שלמה אלוני shlomo.aloni@osh.org.il
מחוז דרום מנהל גבריאל סיקסיק Gavriel.S@osh.org.il
"המוקד הלאומי "קו החיים מנהל מוטי סולטני Moti.Su@osh.org.il
מינהל הכשרה והדרכה מנהל תומר שוסטר Tomers@osh.org.il
מינהל הסברה, פרסום והוצאה לאור מנהל אמציה בר-משה AmatsyaBM@osh.org.il
מחסן הפצה מנהל יוסי מלכי M.Hafatza@osh.org.il
מחלקת בריאות תעסוקתית מנהלת מרינה טרמפולסקי MarinaT@osh.org.il
מינהל הנדסת בטיחות ופרויקטים ד"ר מיקי וינקלר MikiWinkler@osh.org.il
מחלקת טכנולוגיות, מידע ואינטרנט מנהל יקי אלעד YakiE@osh.org.il
מחלקת מחקר מנהל ד"ר אשר פרדו Asherp@osh.org.il
מינהל כספים  סמנכ"ל שלי ברוש Sheli.b@osh.org.il
מינהל תפעול מנהלת סיון רדה sivan@osh.org.il
מחלקת משאבי אנוש  מנהלת איה אלון aya@osh.org.il
 
ניתן לפנות ל 9214* - המוקד הלאומי "קו החיים" לדיווח מפגעים וסיכונים במקומות העבודה, פניות הציבור
ושרותי המוס"ל או לשלוח הודעה לדוא"ל
 iiosh@osh.org.il
 
 

 

שלח להדפסה