כניסה הרשמה צור קשר

צור קשר

 

פניות למרכז מידע - 9214*

 
internet@osh.org.il :לצוות האתר

פניות לממונה על חופש המידע מר אמציה בר-משה AmatsyaBM@osh.org.il

כתובת למשלוח דואר: רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, ת"א 61010


 
email פקס טלפון כתובת יחידה/תפקיד ושם
mail@osh.org.il 03-5266457 03-5266444 22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
המוסד לבטיחות ולגיהות
03-5252448 03-5266431
 
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מנכ"ל: ד"ר אורנית רז
 
AlonPal@osh.org.il 03-5252448 03-5266431 22 רח' מזא"ה
 61010 ת.ד. 1122, ת"א 
סמנכ"ל: אלון פל
AmatsyaBM@osh.org.il 03-5252448 03-5266419 22 רח' מזא"ה
 61010 ת.ד. 1122, ת"א
דוברת ורכזת קשרי ממשל
הילה אפרתי
Nofar.M@osh.org.il 03-5266457 03-5266439 22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
:משאבי אנוש
נופר משיח
training@osh.org.il 03-6593449 03-7715200
03-7715205
רח' הים 2, מגדלי הים התיכון
59303 בת-ים
מינהל הדרכה והכשרה
מנהל: ארז הדרי
M.Hafatza@osh.org.il 03-6575148
03-7715210

03-7715211
03-7715214
רח' הים 2, מגדלי הים התיכון
59303 בת-ים
מחלקת רכש לוגיסטיקה והפצה
מנהל: יניב יעקב
MikiWinkler@osh.org.il 03-6208230 03-5266485
03-5266442
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
:ראש מינהל הנדסת בטיחות
מיקי וינקלר
hygiene@osh.org.il 03-6204320 03-5266446 22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
 (מחלקת גיהות (בריאות סביבתית
מנהל: רון וייזינגר​
info@osh.org.il
DavidZ@osh.org.il
 
03-5266456 03-5266455
חיוג מקוצר: 9214*
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מרכז מידע
סגן מנהל: דוד זיו
internet@osh.org.il
 yakie@osh.org.il
  03-5266492 22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
 
 יחידת האינטרנט
מנהל: יקי אלעד
 
publish@osh.org.il 03-6208232 03-5266476/7 22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מינהל שיווק, מכירות והסברה
מנהל: אמציה בר-משה
AlonPal@osh.org.il 03-6208230 03-5266481 22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מחלקת פרויקטים ופיתוח תשתיות
 
Yoav.BT@osh.org.il 03-5266457 03-5266437
03-5266434
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מינהל כספים
סמנכ"ל: יואב בן צרויה
DoronR@osh.org.il 03-6208596 03-5266471
03-5266468
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מחוז מרכז וירושלים
מנהל: דורון רמתי
haifa@osh.org.il 04-8218895 04-8218890 דרך ישראל בר-יהודה 52 
ת.ד. 386 נשר 20300
מחוז הצפון
מנהל: ד"ר סמי סעדי
beersheva@osh.org.il 08-6275129 08-6276389
08-6288112
מגדל הרכבת, בן צבי 10
ת.ד. 637, באר-שבע
מחוז הדרום
מנהל: גבריאל סיקסיק

 

שלח להדפסה