כניסה הרשמה צור קשר

מבנה מערך הבטיחות (פרספקטיבה בינלאומית)


במדינת ישראל מתקיימות שתי זרועות למערך הבטיחות:
  1. אכיפה ופיקוח - משרד העבודה, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
  2. זרוע ההסברה, החינוך והמידע - המוסד לבטיחות ולגיהות.

באופן דומה, גם במדינות OECD קיימת הפרדה בין רשויות הסברה הדרכה וחינוך לבטיחות בעבודה – לבין הרשויות המבצעות אכיפה. גם ארגון העבודה הבין-לאומי (ILO)  מחזיק בשיטה בה פועלים גופים/מערכות לאומיות נפרדות לתחיקה ואכיפה, ומאידך להסברה והדרכה. הארגון מחלק את מישורי ההתמודדות ל- 3  ה- "E":
 
  • Engineering   - הנדסה
  • Enforcement  - אכיפה
  • Education      - הדרכה/ חינוך.
 
במרבית המדינות כאמור פוצלו תפקידי הגופים המטפלים, בין תחיקה ואכיפה לבין הדרכה. ברוב המדינות שנסקרו על ידינו כולן הוקמו גופים נפרדים, גופים לתחיקה ולאכיפה, וגופים  להסברה והדרכה במובנה הרחב.


ארה"ב

החוק בארה"ב מפריד בין הרשות האוכפת (OSHA) לבין הרשות האחראית על המידע, החינוך וההכשרה בתחום הבטיחות והגיהות (NIOSH).   

הדרכה
מכון NIOSH - המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ובריאות בעבודה. המכון הלאומי לבטיחות ובריאות תעסוקתית (NIOSH) הינו סוכנות פדרלית המבצעת מחקר והמלצות למניעת פגיעות ומחלות בעבודה, והעברת המידע. NIOSH המוסד הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה ארה"ב, מהווה חוד חנית עולמי ולאומי במניעת מחלות תעסוקתיות, פציעות, נכות ואי-כשירות, מקרי מוות בעבודה - ע"י איסוף מידע, חקירתו, והמרת הידע שנצבר לשירות הגנה על העובדים.


תחיקה ואכיפה
מינהל הבטיחות והבריאות בעבודה - OSHA מהווה גוף/מחלקה במשרד העבודה האמריקני. מטרת הגוף, כפי שהוגדרה בתחיקה האמריקאית הנה להבטיח תנאי עבודה בטוחים ובריאים לגברים ונשים, על ידי: קביעת תקנים מחייבים ואכיפתם, הספקת והבטחת קיום הדרכות ותרגול, מתן סיוע, לימוד ועזרה.

 
ההפרדה הברורה בין הרשויות נעשתה על ידי הקונגרס על מנת לשמור על הזהות והמהות הייחודית של כל רשות.

צרפת

קיימים 2 גופים נפרדים.

הדרכה
INRS המכון המחקר הלאומי לבטיחות – מחקרים מידע/הדרכה. ייעודו/מטרתו עריכת מחקרים ותוכניות לשיפור הבריאות והבטיחות של גברים ונשים בעבודה, החל מהרעלות מחשיפה לחומרים כימיים ומסוכנים וכלה ברווחתם הפיזית והנפשית של העובדים.

אכיפה
האכיפה מתבצעת על ידי גופים במשרד העבודה הצרפתי.


קנדה

קיימים 2 גופים נפרדים.

הדרכה
(CCOHS) המרכז הקנדי לבריאות ובטיחות בעבודה. ייעדו ייזום וביצוע פעולות למניעת פציעות ומחלות בעבודה והפצת מידע בבטיחות בעבודה.

אכיפה
האכיפה בתחום הבטיחות בעבודה - מתבצעת ע"י: משרד העבודה הקנדי, והמדינות הפדראליות.


אוסטרליה

קיימים 2 גופים נפרדים.

הדרכה
Safe Work Australia - ארגון עבודה בטוחה אוסטרליה פועל כגוף סטטורי עצמאי. פיתוח תוכניות לאומיות, הכנת מידע להצעות חוק, מחקרים, מידע וכדומה.

אכיפה
מבוצעת על ידי גופים/מחלקות פיקוח ממשלתיות בעיקר של המדינות הפדראליות (6) והטריטוריות הפנימיות(2) המרכיבות את הפדרציה האוסטרלית.


גרמניה

קיימים 2 גופים נפרדים.

הדרכה
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance) 

 
מחקרים, ניטור ויעוץ למקומות העבודה, נטילת חלק בהכנת תקנים וחוקים, מתן יעוץ והמלצות ופתרונות לבעיות טכניות, בדיקת ואישור מוצרים, התעדת מערכות ניהול איכות.

אכיפה
מבוצעת על ידי הממשלה הפדרלית והמדינות המקומיות.

פינלנד

קיימים 2 גופים נפרדים.

הדרכה
FIOH - Finnish Institute of Occupational Health המוסד הפיני לבריאות בעבודה , מחקרים, מידע, פתרונות טכניים וכדומה.

אכיפה
מבוצעת על ידי משרד הרווחה והבריאות – פיקוח על קיום החקיקה בבטיחות וגיהות.


איטליה

קיימים 2 גופים נפרדים.

הדרכה
(Istituo Nazionale Per L'assicurazione Contro Glinfortuni Lavor (IAIL המוסד האיטלקי הלאומי לבטיחות בעבודה ולמניעה, מוסד טכני מדעי משמש מרכז לאומי למחקר מידע, יעוץ והדרכה בתחומי הבטיחות והבריאות בעבודה. המוסד כפוף לביטוח הלאומי האיטלקי.

אכיפה
משרד העבודה ומדיניות חברתית - Ministry of Labor and Social Policies.


פולין

קיימים 2 גופים נפרדים.

הדרכה
Central Institute for Labour Protection – National Research Institute המוסד הלאומי להגנת העובדים - המוסד הלאומי למחקר.

אכיפה
משרד העבודה ומדיניות חברתית-Ministry of Labour and Social Policy.


דנמרק

קיימים 2 גופים נפרדים.

הדרכה
(National Research Centre for the Working Environment (NRCWE מוסד מחקר ,ידע ובסיס לנושאי הבטיחות בעבודה.

אכיפה
משרד התעסוקה - Ministry of Employment.


הולנד 

קיימים 2 גופים נפרדים.

הדרכה
Institute for Occupational Safety and Health תפקידו של המוסד במחקר, ותמיכה בייעוץ במידע על מנת לשפר את תנאי העבודה ואיכותם.

אכיפה
משרד התעסוקה והרווחה - Ministry of Social Affairs and Employment.


נורבגיה

קיימים 2 גופים נפרדים.

הדרכה
Health National Institute of Occupational מוסד מחקרי לנושאי בטיחות בעבודה , יעוץ, מידע, הערכת סיכונים, ומתן הצעות לפתרונות לנושאי בטיחות בעבודה.

אכיפה
משרד העבודה  - Ministry of Labour


צכיה

קיימים 2 גופים נפרדים.

הדרכה
(Occupational Safety Research Institute (VÚBP מוסד מחקרי בנושאי בטיחות בעבודה, מידע, הדרכה, הסמכה וכדומה.

אכיפה
משרד העבודה והרווחה  - Ministry of Labor and Social Affairs 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה