כניסה הרשמה צור קשר

אתרי בטיחות מהעולם

אתרי בטיחות ובריאות בעולם 
  
  בינלאומיים  
     
 •  
ILO SafeWork  -  ארגון העבודה הבינלאומי, תחום בטיחות https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm
 •  
ILO - מאגר מידע ואנציקלופדיה https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_113329/lang--en/index.htm
 •  
WHO   -  ארגון הבריאות העולמי, בריאות תעסוקתית https://www.who.int/health-topics/occupational-health
 •  
European Agency for Safety and Health at Work -
הסוכנות האירופית לבטיחות ובריאות בעבודה
https://www.osha.europa.eu
 •  
UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods -
"הספר הכתום" בהוצאת האו"ם
לחץ כאן לאתר
 •  
ארגון המעסיקים הבינלאומי (IOE)  http://www.ioe-emp.org/index.php
 •  
הקונפדרציה הבינלאומית של האיגודים המקצועיים (ITUC)  http://www.ituc-csi.org/?lang=en
 •  
ארגון הביטוח הסוציאלי הבינלאומי (ISSA)  https://www.issa.int/
 •  
הוועדה הבין-לאומית לבריאות תעסוקתית (ICOH) http://www.icohweb.org/site_new/ico_homepage.asp
     
  ממשלתיים  
     
 •  
OSHA USA  -  המנהל האמריקאי לבטיחות ולבריאות תעסוקתית http://www.osha.gov
 •  
NIOSH  -  המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ובריאות בעבודה http://www.cdc.gov/niosh
 •  
EPA - הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה http://www.epa.gov/
 •  
Electronic Library of Construction Safety http://www.elcosh.org
 •  
HSE  -  המנהל הבריטי לבריאות ולבטיחות בעבודה http://www.hse.gov.uk
 •  
CCOHS  -  המרכז הקנדי לבריאות ובטיחות בעבודה http://www.ccohs.ca
 •  
CDC  -  המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov)
 •  
CSB  -  המועצה לחקירת חומרים מסוכנים ובטיחות כימית של ארצות הברית http://www.csb.gov/
 •  
INRS  -  המכון הלאומי של צרפת למחקר ולבטיחות http://www.inrs.fr
 •  
המכון לבטיחות ולבריאות בתעשייה  -  רוסיה http://www.safework.ru
 •  
kosha - הסוכנות הקוריאנית לבטיחות ובריאות תעסוקתית  https://www.kosha.or.kr/english/index.do
 •  
מכון wsh לבטיחות ובריאות בעבודה בסינגפור Workplace Safety and Health Council (WSHC) (tal.sg)
 •  
המועצה הסנגפורית לבטיחות ובריאות בעבודה https://www.wshc.sg
 •  
עבודה בטוחה אוסטרליה - Safe Work Australia www.safeworkaustralia.gov.au
     
  פורטל ל-MSDS  
 •  
MSDS on the Internet http://www.ilpi.com/msds/index.html
     
     

 

שלח להדפסה