כניסה הרשמה צור קשר
בשנים האחרונות חל שגשוג בנושא הביולוגיה בשטחי המחקר, הפיתוח, הייצור והדיאגנוסטיקה. הופיעו היבטים ביולוגים גם בתחומים אחרים כמו כימיה ופיסיקה, ולמעשה טושטשו הגבולות בין המדעים. נושא זה קיבל משנה תוקף, עם הופעת גורמים ביולוגים בדרגת סיכון גבוהה, כולל גורמים מגפתיים, דוגמת איידס, צהבת, סארס, שפעת העופות וחזירים. קהיליית הבטיחות, הבריאות והגהות נאלצות להתמודד עם התופעה והמשימה קשה ביותר ללא כלים מתאימים.

חשיפה תעסוקתית לגורמים ביולוגים (כמו חיידקים ופטריות ורעלנים הקשורים אליהם) יכולה לגרום להדבקות, תופעות אלרגיות, השפעות רעילות אקוטיות ואף לסרטן. חשיפה לגורמים אלו יכולה להתרחש הן באתרי חקלאות ותעשיה והן באתרים בלתי צפויים, כמו מבני ציבור ומגורים. חוסר מודעות של מנהלים ועובדים להמצאות גורמים אלו בסביבת עבודתם עלולה להוביל לחשיפה חורגת ומתמשכת אליהם ולפגיעה בבריאותם.

מדור זה נותן קורת גג לנושאים של בטיחות וגהות ביולוגים במקומות העבודה. המדור יתמוך בשיפור הידע והעברת מיידע ויהווה במה לתקשורת בין אנשי המקצוע העוסקים בתחום הבטיחות, הגהות ובריאות העובדים.   

מאמרים בנושא בטיחות ובריאות ביולוגית

 

חדשות

לכל החדשות