כניסה הרשמה צור קשר

כרטיסי בטיחות לחומרים כימיים

כרטיסי בטיחות לחומרים כימיים באים לסייע למשתמשים/עובדים עם חומרים אלה במטרה למנוע תאונות עבודה ולשמור על בריאותם.
הכרטיסים מכילים נתונים בסיסיים על תכונות החומרים, הסיכונים בשימוש בהם, אמצעי מיגון וכיבוי אש, השפעה בריאותית, עזרה ראשונה ועוד.

מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות מכין את הכרטיסים על בסיס International Chemical Safety Cards) ICSC) -
הפרוייקט הבינלאומי שבמסגרתו הוכנו אלפי כרטיסי בטיחות בשפות שונות.

 


הקלד מילות חיפוש בצע חיפוש נקה