כניסה הרשמה צור קשר
הקרינה האלקטרומגנטית הבלתי מייננת הינה גורם חשיפה מהשכיחים ביותר, ואשר חשיפת האדם אליו גדלה משמעותית בעשורים האחרונים עקב התפתחות טכנולוגיות חדשות. הקרינה מקיפה תחום תדרים נרחב, החל מתדרים נמוכים (כולל שדות בתדר רשת החשמל), קרינת רדיו, קרינת מיקרוגל, גלים מילימטריים ועוד, בתחום 0 – 300 ג'יגה-הרץ.

האדם נחשף לקרינה באופן תמידי – בביתו, במקום העבודה, בדרכו לעבודה ובסביבה. החשיפה מקיפה את כלל האוכלוסיה, החל מילדים וכלה בקשישים.

מידת החשיפה של האוכלוסיה מעוררת שאלות וחששות בעניין השפעתה על הבריאות.

לקרינה הבלתי המיננת קיימות השפעות בריאות מוכחות, והשפעות אחרות הנמצאות עדיין בתהליכי בחינה ומחקר (לקרינה קיים סווג של "מסרטן אפשרי" בשל כך). קיימים תקנים וקווים מנחים להגבלת החשיפה, ובמקביל, ממליצים גופים שונים, ובהם ארגון הבריאות העולמי, על אימוץ "עקרון הזהירות" להפחתת החשיפות.

החשיפה לקרינה בלתי מייננת במקומות העבודה הינה חשיפה נרחבת – החל בחשיפות שכיחות לציוד תקשורת, לתשתיות חשמל ולמכשור חשמלי, וכלה בחשיפות למכשירים, למכונות ולתהליכים שונים, בסוגי עבודות ובמקומות עבודה רבים מאד. חלק בלתי מבוטל מהמקורות הינו בעל פוטנציאל לחשיפה (לעיתים ניכרת) מעבר לתקנים, ויש צורך בהדרכה, בבקרה ובאכיפה כדי למנוע זאת.

המוסד לבטיחות ולגיהות זיהה את הצורך בעיסוק בתחום הקרינה בלתי מייננת, לצורך מתן מענה מטעם המוסד לחשיפות לקרינה במקומות העבודה בישראל.

תחום הקרינה הבלתי מיננת מטופל ע"י ד"ר אמנון דבדבני, אשר עוסק בתחום זה 30 שנה. בתפקידו האחרון שימש כראש תחום אקוסטיקה וקרינה אלמ"ג בחיל-הרפואה והיה אחראי להגנה בפני סיכוני הקרינה הבלתי מייננת בצה"ל במשך שני עשורים, והינו משמש כחבר בוועדות מומחים ובוועדות תקינה, בינ"ל ולאומיות.


המוסד לבטיחות ולגיהות מציע מגוון רחב של סיוע מקצועי למקומות העבודה בתחום הקרינה הבלתי מיננת – מדידות קרינה, הרצאות וימי עיון, מידע ומענה לשאלות.
 
ניתן לפנות  כלהלן: ר' תחום קרינה בלתי מיננת, ד"ר אמנון דבדבני, דוא"ל AmnonD@osh.org.ilטל' 054-9205204.
 

מאמרים בנושא קרינה בלתי מייננת

 

חדשות

לכל החדשות