כניסה הרשמה צור קשר
מדידות קרינה בלתי מייננת במקומות עבודה באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות

מונחי קרינה

♦ קרינה

מושג זה מתייחס להתפשטות אנרגיה בתווך, בצורה של גלים או של חלקיקים. קיימים כמה סוגי קרינה: אלקטרומגנטית, של חלקיקים, אקוסטית (גלי קול) ועוד.

♦ קרינה אלקטרומגנטית

קרינה המורכבת משני שדות: שדה חשמלי ושדה מגנטי.

♦ שדה חשמלי 

שדה הנוצר נוצר על ידי מטענים חשמליים (חיוביים ושליליים) והוא קיים בקרבתם. נהוג לסמן אותו באות E. שדה חשמלי קיים, למשל, ליד מקורות מתח: קווי מתח ואפילו שקעי חשמל ביתיים.

♦ שדה מגנטי

שדה הנוצר על ידי מגנטים קבועים דו-קוטביים (דיפולים) או על ידי זרמים חשמליים (מטענים חשמליים בתנועה), והוא קיים בקרבתם. נהוג לסמן אותו באות H

♦ קרינה אלקטרומגנטית

קיום של שדה חשמלי ושדה מגנטי גם יחד, כאשר שני השדות הם שדות חילופין (שדות שמתחלפים בגודלם ובכיוונם), והם בנויים בצורה של תבנית סדורה. בתבנית זו שני השדות ניצבים זה לזה, ושניהם יחד ניצבים לכיוון התפשטות הקרינה. הקרינה מתפשטת בחלל החופשי במהירות האור, 300,000 ק"מ לשנייה. 

להלן תרשים הממחיש זאת (מתוך "ויקיפדיה"):

♦ תדר (או תדירות)
אחד המאפיינים העיקריים של הקרינה האלקטרומגנטית הוא התדר. התדר הינו מספר המחזורים בשנייה של השדות החשמליים והמגנטיים. בכל מחזור, השדות משתנים בגודלם והופכים את כיוונם. נהוג לסמן את התדר באות f, ומודדים אותו ביחידות של הרץ [Hz]. נציין שככל שהתדר גדל, אורך הגל קטן, ביחס הפוך. לדוגמה, תדר רשת החשמל הוא 50 הרץ, ועל כן השדות החשמליים והמגנטיים בקרבת קווי המתח משתנים במחזוריות של 50 פעמים בשנייה.

♦ ספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית  

הקרינה האלקטרומגנטית משתרעת על פני תחום רחב של תדרים, החל מתדרים נמוכים מאוד ועד לתדרים גבוהים מאוד. להלן ספקטרום הקרינה (מתוך אתר "תנודע"):בתוך ספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית קיימים תחומים שונים ובעלי מאפיינים ושימושים שונים. להלן סקירה שלהם, החל מהתדרים הנמוכים ועד לגבוהים:
 
• שדות בתדרים נמוכים
שדות חשמליים ומגנטיים בתדר רשת החשמל, בקרבת תשתית וציוד חשמליים וגם בתהליכים שונים בתעסוקה ובתעשיות. 

• קרינה בתדרי הרדיו והמיקרוגל 
קרינה של טלפונים סלולריים ו-WiFi, מיקרוגל ביתי, משדרי רדיו, אתרים סלולריים, אנטנות "צלחת"; ציוד תקשורת, מכ"ם, ניווט ובקרה; תהליכים שונים בתעסוקה ובתעשיות השונות ועוד. בקצה התחום (בתדרים הגבוהים יותר) נמצא תחום הגלים המילימטריים.

• קרינה תת (אינפרה) אדומה 
קרינה הנוצרת ע"י תנורי חימום חשמליים, להבה (אש) ולמעשה על ידי כל גוף בטמפרטורה מסוימת.

• האור הנראה  
קרינה הנוצרת ע"י אור השמש הנראה, אור נורות חשמל, נרות ועוד. אור לבן או אור בצבעים שונים. העין האנושית רגישה אך ורק לתחום תדרים צר זה, שעליו מבוסס חוש הראייה.  

• קרינה על (אולטרה) סגולה
קרינה הנוצרת ע"י מיטות שיזוף, מחטאי מים וגם ע"י חלק (מסוכן יותר) מקרינת השמש, שנדרש להתגונן מפניו. 

• קרינת X 
קרינה הנוצרת בחשיפה בצילומי רנטגן, בסריקות CT ועוד.

• קרינת גמא  
קרינה הנוצרת, בין השאר, ע"י פצצות אטום, ואשר מהווה גם חלק מהקרינה הקוסמית בחלל.

• "קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת" 
 
 קרינה אלקטרומגנטית הכוללת את השדות בתדרים הנמוכים, קרינה בתדרי הרדיו והמיקרוגל, קרינה אינפרה אדומה, האור הנראה וחלק מהתחום האולטרה סגול.

¶  קרינה זו היא קרינה שהאנרגיה (הקוונטית) שלה נמוכה, והיא אינה מסוגלת להוציא אלקטרונים מתוך אטומים (אינה מסוגלת ליינן). 

  זאת בניגוד לקרינה המייננת המסוגלת לגרום לכך, ועקב כך לגרום לשינוי בתכונות החומר, ולעתים אף לפגיעה בחלק התורשתי בתאים החיים, ולהשפעות בריאות חריפות. 

 

 

שלח להדפסה