כניסה הרשמה צור קשר

תאריך: 23/04/2017


מקורות מידע בישראל
 
אתר פרוט התחום קישורים
"תנודע" הינו מרכז הידע הלאומי בנושא הקרינה הבלתי מייננת והשפעותיה על הציבור. המרכז הוקם בעקבות החלטת ממשלה, לשם מתן מידע בנושא הקרינה לציבור ולמשרדי הממשלה. ל"תנודע" קיים אתר אינטרנט ובו מוצגים היבטים שונים של הקרינה וסיכוניה, וניתנות תשובות לשאלות נפוצות. באתר ניתן למצוא קישורים למקורות מידע בארץ ובעולם. תנודע
אגף מניעת קרינה ורעש במשרד להגנת הסביבה עוסק בפיקוח על החשיפות הסביבתיות לקרינה בלתי מייננת. הוא אינו עוסק בחשיפות אישיות או בחשיפות תעסוקתיות. באתר של המשרד להגנת הסביבה ניתנים הסברים על הקרינה, ומפורטים החוק והתקנות, מדיניות המשרד, סיפי החשיפה המותרים לאוכלוסיה הכללית, היתרים והנחיות ועוד. עוד ניתן למצוא באתר מידע על היתרים שנתנו לאתרים סלולריים. המשרד להגנת הסביבה

אתרים נוספים

משרדי ממשלה נוספים עוסקים בקרינה בלתי מייננת, בהיבטים שונים: משרד הבריאות, משרד התקשורת, משרד החינוך, משרד התשתיות הלאומיות ועוד. באתרי המשרדים ניתן למצוא מענה להיבטים שבאחריותם. לדוגמה, באתר משרד הבריאות נתנו המלצות בנושא שימוש בטלפונים סלולריים, ובאתר משרד החינוך מפורסמים חוזרי מנכ"ל בנושא סיכוני קרינה בבתי ספר.

מקורות מידע בעולם
 
אתר פרוט התחום קישורים
ארגון הבריאות העולמי (ה-WHO) מקיים תכנית בינ"ל להתגוננות בפני שדות אלקטרומגנטיים (EMF Project), שמטרתה להעריך את סיכוני החשיפה לקרינה. באתר של הארגון ניתן למצוא מידע ופרסומים שונים בנושא הקרינה והשדות, פירוט של בסיסי ידע ואף מידע על האופן שבו מדינות שונות מתמודדות עם סיכוני הקרינה. ארגון הבריאות העולמי
ICNIRP הינו הועדה הבינ"ל להגנה בפני קרינה בלתי מייננת, אשר מפרסמת קווים מנחים להתגוננות בפני קרינה מסוגים שונים. באתר של הועדה ניתן למצוא מידע בנושא סיכוני הקרינה וכן את הקווים המנחים להתגוננות ("הרמות המותרות"). הועדה הבינ"ל להגנה בפני קרינה בלתי מייננת
IARC, הסוכנות הבינ"ל לחקר הסרטן, עוסקת בין היתר בסיווג הגורמים המסרטנים. ניתן למצוא באתר האינטרנט של IARC פרסומי "מונוגרמות" בנושא קביעת הסיווג לשדות מגנטיים בתדר רשת החשמל ולקרינה הבלתי המייננת, בקטגוריה 2B ("מסרטן אפשרי"). הסוכנות הבינ"ל לחקר הסרטן
מנהל ה-OSHA האמריקאי עוסק בהיבטי סיכוני הקרינה ודרכי ההתגוננות מפניה. באתר של OSHA ניתן למצוא מידע בנושא הסיכונים, רמות החשיפה המותרות ע"י גופים אמריקאיים ובינ"ל (ובהם ארגון הגיהותנים התעסוקתיים האמריקאי, ה-ACGIH, מכון התקנים האמריקאי, ANSI והארגון הבינ"ל של מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה, IEEE) ודרכים ליישום ההתגוננות מהקרינה.  מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה של ארה"ב
IEEE הינו האגודה הבינ"ל של מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה. הועדה עוסקת, בין היתר, בפיתוח תקנים בינ"ל.
אגודת IEEE אחראית לתקנים בינ"ל בנושאי סיכוני קרינה בלתי מייננת, וביניהם התקן IEEE C95.1 – התקן הבינ"ל המוביל בנושא מגבלות החשיפה לקרינה.

האגודה הבינ"ל של מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה

אתרים נוספים

קיימים אתרי אינטרנט של מכונים שונים בעולם, מוסדות מחקר, רשויות וארגונים אחרים. באתרים שפורטו קודם ניתן למצוא הפניות אליהם.

 

שלח להדפסה