כניסה הרשמה צור קשר

מכרזים ופרויקטים

מכרזים הצעות ופרויקטים פתוחים:
 
מספר מכרז/הצעה שם מכרז / פרויקט מועד אחרון להגשה
  קול קורא פניה למועמדות מהמגזר הערבי/פזורה הבדואית, להשתלבות במסלול "צוערת בטיחות" במוסד לבטיחות ולגיהות - הארכה
 
תאריך 22.5.18 בשעה 12:00
מאגר מרצים פניה פומבית לציבור בדבר הקמת מאגר מרצים בנושא: בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית לפניה
 
 
פתוח
 

 

שלח להדפסה