כניסה הרשמה צור קשר

מכרזים כלליים

 
מספר מכרז/הצעה שם מכרז / פרויקט מועד אחרון להגשה
מכרזים כלליים
  הודעה על כוונה להעניק פטור ממכרז - מפרט דרישות לרכב המיועד לשמש כניידת להדרכה במשקים חקלאיים
 
עד תאריך 4.11.2018
120/18 תכנון ובנייה של ניידת הדרכה 4X4 להדרכת בטיחות וגיהות בעבודה במשקים חקלאיים
 
עד תאריך 13.11.2018 בשעה 15:00
111/18 למתן שירותי רכש מערכת ניהול למידה מתוקשבת (LMS) , פיתוח תכנים חדשים, כתיבת שאלות והסבת לומדות ישנות
 
עד תאריך 18.11.2018 בשעה 14:00
מאגר מרצים פניה פומבית לציבור בדבר הקמת מאגר מרצים בנושא: בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית לפניה
 
 
פתוח
 

למכרזי משרות פתוחות לחץ כאן >>>

 

שלח להדפסה