כניסה הרשמה צור קשר

מכרזים כלליים

 
מספר מכרז/הצעה שם מכרז / פרויקט מועד אחרון להגשה
מכרזים כלליים
  פניה להיכלל ברשימת מציעים בתחום: שירותי אנליזות לבדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 
עד תאריך 02.12.2019 בשעה 14:00
20/19 מתן שירותי תכנון ושדרוג של ניידת הדרכה למשק חקלאי
 
עד תאריך 10.12.2019 בשעה 15:00
17/19 למתן שירותי יעוץ אסטרטגי תקשורתי
 
עד תאריך 21.11.2019 בשעה 14:00
מאגר מרצים פניה פומבית לציבור בדבר הקמת מאגר מרצים בנושא: בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית לפניה
 
 
פתוח
 

למכרזי משרות פתוחות לחץ כאן >>>

 

שלח להדפסה