כניסה הרשמה צור קשר

מכרזים ופרויקטים

מכרזים הצעות ופרויקטים פתוחים:
 
מספר מכרז/הצעה שם מכרז / פרויקט מועד אחרון להגשה
10/18 משרת אחראי/ת רישום, שילוח ומלאי במוסד לבטיחות ולגיהות
 
תאריך 28.3.18 בשעה 12:00
05/18 משרת  מנהל מחלקת הנדסה ופרויקטים במוסד לבטיחות ולגיהות - הארכה
 
תאריך 22.3.18 בשעה 12:00
מאגר מרצים פניה פומבית לציבור בדבר הקמת מאגר מרצים בנושא: בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית לפניה
 
 
פתוח
 

 

שלח להדפסה