כניסה הרשמה צור קשר

מכרזים כלליים

 
מספר מכרז/הצעה שם מכרז / פרויקט מועד אחרון להגשה
מכרזים כלליים
12/21 מכירת כלי רכב המוסד לבטיחות ולגיהות
 
תאריך אחרון להגשה 24.01.22 בשעה 12:30
  הודעה על כוונה להעניק פטור ממכרז לרכישת טובין מן הסוג הנדרש (טובי חוץ) שלמיטב ידיעת המוס"ל אינו בנמצא בישראל
 
תאריך אחרון להגשה 03.02.22 בשעה 12:00
  הודעה על כוונה להעניק פטור ממכרז
 

 
מאגר מרצים פניה פומבית לציבור בדבר הקמת מאגר מרצים בנושא: בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית
 
 
פתוח
13/20 פניה להיכלל ברשימת מציעים בתחום: מאגר מתקני הדרכה בפיזור ארצי לקיום פעולות הדרכה
 
פתוח
 

למכרזי משרות פתוחות לחץ כאן >>>

 

שלח להדפסה