כניסה הרשמה צור קשר

מכרזים ופרויקטים

מכרזים הצעות ופרויקטים פתוחים:
 
מספר מכרז/הצעה שם מכרז / פרויקט מועד אחרון להגשה
07/18 משרת מנהל מחוז מרכז וי-ם במוסד לבטיחות ולגיהות
 
עד תאריך 20.02.18 שעה 12:00
05/18 משרת  מנהל מחלקת הנדסה ופרויקטים - במוסד לבטיחות ולגיהות
 
עד תאריך 20.02.18 שעה 12:00
37/17 משרת דובר ומרכז קשרי ממשל במוסד לבטיחות ולגיהות - הארכה
 
עד תאריך 14.02.18 שעה 12:00

 
101/18 מתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב  של המוסד לבטיחות ולגיהות, בתחום החומרה ובתחום התוכנה 
 
עד תאריך 08.02.18 שעה 12:00
מאגר מרצים פניה פומבית לציבור בדבר הקמת מאגר מרצים בנושא: בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית לפניה
 
 
פתוח
 

 

שלח להדפסה