כניסה הרשמה צור קשר

מכרזים ופרויקטים

מכרזים הצעות ופרויקטים פתוחים:
 
מספר מכרז/הצעה שם מכרז / פרויקט מועד אחרון להגשה
30/17 משרת מיישם ותומך מערכת Sap Business One במוסד לבטיחות ולגיהות תאריך 27.6.2017 עד 12:00
  פניה פומבית לציבור בדבר הקמת מאגר מרצים בנושא: בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית לפניה

 
 
פתוח
 

 

שלח להדפסה