כניסה הרשמה צור קשר

מכרזים ופרויקטים

מכרזים הצעות ופרויקטים פתוחים:
 
מספר מכרז/הצעה שם מכרז / פרויקט מועד אחרון להגשה
06/17 משרת רכז/ת מינהלי/ת למינהל הנדסת בטיחות ומח' גיהות  במוסד לבטיחות ולגיהות  - הארכה
 
עד תאריך 23.3.2117 בשעה 12:00
16/17  משרת מדריך בטיחות במגזר הערבי במחוז צפון, במסגרת פרויקט לקידום הבטיחות במוסד לבטיחות ולגיהות 
 
עד תאריך 23.3.2117 בשעה 12:00
18/17 משרת רמ"ד תפעול במוסד לבטיחות ולגיהות
 
עד תאריך 30.3.2117 בשעה 12:00
  פניה פומבית לציבור בדבר הקמת מאגר מרצים בנושא: בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית לפניה

 
 
פתוח
 

 

שלח להדפסה