כניסה הרשמה צור קשר

בטיחות בעבודה עם עגורניםהחוקים והתקנות המחיבות הרלוונטיות

♦  פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970 לקריאה
♦  תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג - 1992 לקריאה 
♦  תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), התשכ"ז - 1966 לקריאה  
♦  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח - 1988 לקריאה   
♦  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז - 2007 לקריאה
♦  תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970 לקריאה  


נהלים והוראות מפע"ר - עגורני צריח

♦  התקנת שלטי פרסום על גבי עגורני צריח, דצמבר 2011 לקריאה 
♦  פנקס עגורני צריח, אוקטובר 2023 לקריאה 
♦  הקמה/ הגבהה של עגורני צריח חידוד הנחיות, פברואר 2017 לקריאה 
♦  הנחיה להצבה והפעלת עגורני צריח העובדים במצבי קיצון, פברואר 2017 לקריאה 
♦  נוהל בדיקת עגורני צריח המיועדים ליבוא, יוני 2010 לקריאה 
♦  התקנת שלטי פרסומת ע"ג עגורני צריח ועבודה של עגורני צריח בחורף, נובמבר 2009 לקריאה 
♦  חיפוש עגורנאי סוג ד ואתת לקריאה 
  עגורני צריח לקריאה 
♦  הנחיות לחידוש או שינוי תעודות הסמכה לעגורנאי צריח או נייד  ספטמבר 2019  לקריאה 
♦  איסור שימוש בחוליות לעגורן צריח פוטיין מסוג K (משפחת MD) - המשך הנחיות, פברואר 2014 לקריאה
♦  איסור ייבוא והרכבת חוליות תורן לעגורני פוטיין מסוג K (משפחת MD), דצמבר 2013  לקריאה
♦  הנחיות לביצוע בדיקות לא הורסות בעגורני צריח, אוקטובר 2014 לקריאה
♦  הבהרות ודרישות בנוגע לייבוא עגורני צריח שגילם מתקרב ל- 10 שנים, דצמבר 2015 לקריאה
  סימני איתות לעגורנים לקריאה

תשובות השבוע

♦  מי רשאי לבצע תיקון בעגורן, והאם נדרש אישור בודק מוסמך לאחר ביצוע התיקון? לתשובה 
♦  האם נדרשות בדיקות שמיעה רפואיות למפעיל עגורן? לתשובה 
♦  האם עובד שמפעיל עגורן גשר/עגורן גשר עילי חייבים לחבוש קסדת מגן? לתשובה   
♦  האם נדרשת הסמכה לקשירת מיטענים המיועדים להנפה באמצעות עגורן? לתשובה 
♦  האם נדרשת הסמכה לעניבן/אתת כדי לקשור מיטענים? לתשובה
♦  מהי הסמכת מפעיל מכונת הרמה? לתשובה
♦  האם מותר להרים עובד בסל באמצעות עגורן צריח? לתשובה
♦  מהם הכללים לעבודה בגובה [תיקון עגורן צריח] במזג אוויר גשום וסוער? לתשובה 
  מהי ההסמכה הנדרשת להפעלת סוגים שונים של עגורנים? לתשובה
♦  מהן הדרישות לבדיקות רפואיות להסמכת עגורנים ואתתים? לתשובה
♦  האם מותרת הפעלת עגורן ע"י עובד לא מוסמך כאשר על ידו נמצא עובד מוסמך? לתשובה
♦  מה הקווים המנחים לפירוק והקמה של עגורן צריח? לתשובה

מאמרים שפורסמו

♦  פיתוח נוסף למניעת תאונות בעוגן צריח לקריאה
♦  עגורנאי בשפה העברית- גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים לקריאה
♦  עגורנאי בשפה הערבית - גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים לקריאה
♦  עגורנאי בשפה הרוסית  - גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים לקריאה
♦  מקומו של הגורם הטכני בסביבת העבודה של עגורן הצריח לקריאה 
♦  עגורנים ו"סיכום קביל" בבית משפט לקריאה    
♦  בטיחות באתרי בניה - בטיחות בתפעול עגורנים לקריאה   
♦  תאונה עם עגורן נייד לקריאה


הפקת לקחים מתאונות

♦  פגיעה בעובד עקב טלטול מטען שהורם ע"י עגורן גשר לקריאה 
♦  התהפכות עגורן צריח עקב התקנת שלט פרסום לקריאה
♦  נפילה מגובה בעקבות עבודה בחפיפה של עגורני צריח לקריאה 
♦  פגיעה בעובד עקב התהפכות עגורן להעמסת עצמית לקריאה  
♦  התחשמלות בעת פעולות עגורן בקירבה לקווי רשת חשמל לקריאה  
♦ 
נפילת חומרים מגובה בעת הרמה ושינוע מטען ע"י עגורן צריח לקריאה  


עלון קיר מס' 562 לחץ כאן>>>


עלון קיר עגורנים באתרי בנייה בשפה הערבית לחץ כאן>>>


דפי מידע CIS לחץ כאן>>>


גליון מידע על סיכונים לחץ כאן>> 
 

 

שלח להדפסה