כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרשות בדיקות שמיעה רפואיות למפעיל עגורן?

 

משיב: משה קוריסקי   |  מס’ תשובה 62322  |  16/01/2017

 

דרישות לבדיקת שמיעה מהוות חלק מבדיקות חובה רפואיות למפעיל עגורן, לצורך אישור כשירותו כפי שנדרש בתקנות שלהלן:

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) 1992
 
11. הסדר הבדיקות הרפואיות (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ז) 4
(א) המבקש הסמכה בהתאם לתקנות אלה ימסור לרופא המורשה ידיעות מלאות על מצב בריאותו ויאפשר לרופא המורשה, על פי דרישתו, לאסוף ידיעות נוספות מכל רופא או מוסד רפואי שטיפלו בו.  
(ד) בעל הסמכה כעגורנאי מהסוגים ג ו-ד או כאתת יצהיר בפני רשות ההסמכה, אחת לשנתיים, על העדר שינויים במצב בריאותו לפי הנוסח שבתוספת הרביעית.
(ה) הרופא המורשה רשאי לדרוש בדיקה רפואית חוזרת, במועד שיקבע, לעגורנאי מהסוגים ג ו-ד או לאתת מוסמך, אם הוא סבור, על סמך תוצאות הבדיקה הרפואית שערך או על סמך מידע שקיבל, שהדבר נחוץ עקב מצבו הבריאותי.
 
(ו) יראו עובד כמי שאינו מתאים להתחיל או להמשיך בעבודתו כעגורנאי או כאתת אם בבדיקה הרפואית נמצא אצלו אחד מאלה:
(1)  חדות ראייה נמוכה מ-6/12 בכל עין לאחר תיקון על ידי משקפיים;
(2)  שדה ראייה היקפי קטן מ-55 מעלות בכל צד;
(3)  ירידה בכושר השמיעה התחושתית - עצבית בשתי האוזניים באחד או יותר מאלה:
(א)  מעל ל-30 דציבל בממוצע בתדירות 1,000 הרץ;
(ב)  מעל ל-40 דציבל בממוצע בתדירות 2,000 הרץ;
(ג)  מעל ל-50 דציבל בממוצע בתדירות 3,000 הרץ.
(4)  נמצאה אצלו אי-התאמה אחרת, לדעת הרופא המורשה הבודק.  
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה