כניסה הרשמה צור קשר

כניסה

תשובת השבוע

מתאריך: 01.02.2021

 

שאלה:

האם נדרשות בדיקות תקופתיות לרכיבי הבניין השונים?

 

התשובה:

תחזוקת מבנים בדרך כלל מבוצעת בהתאם למצבם של המבנים והנחיות תחזוקה מפעליות או של המקום. לא אותרו על ידינו, באופן כללי, דרישות ייחודיות בתחיקה לתחזוקת מבנים. עם זאת, קיים תקן הישראלי המנחה בנושא זה.

 < קרא עוד

 

לארכיון תשובת השבוע