כניסה הרשמה צור קשר

כניסה

תשובת השבוע

מתאריך: 12.03.2018

 

שאלה:

האם קיימת חובת העסקת אתת בתפעול עגורנים, עגורני צריח?

 

התשובה:

על פי התחיקה המובאת בהמשך: לא יינתן איתות אלא בידי אתת מוסמך, שבידו הסמכה תקפה.

 < קרא עוד

 

לארכיון תשובת השבוע