כניסה הרשמה צור קשר

כניסה

תשובת השבוע

מתאריך: 01.08.2021

 

שאלה:

מהו זמן שמירת מסמכים לתיעוד בנושאי בטיחות ע"פ החקיקה?

 

התשובה:

המידע שיובא להלן בנושא שמירת מסמכים הוא באשר לשמירת תיעוד, כפי שמופיע בחקיקת הבטיחות. לגבי סוגיות שונות ותחיקה מסוימת - קיימות דרישות שונות ובנפרד.

 < קרא עוד

 

לארכיון תשובת השבוע