כניסה הרשמה צור קשר

כניסה

תשובת השבוע

מתאריך: 14.01.2019

 

שאלה:

מה מספר ממוני הבטיחות הנדרשים במפעל?

 

התשובה:

חובת מינוי ממונה בטיחות מפורטת ב"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996". תקנה 4 לתקנות מגדירה את התנאים שבהם מקום עבודה פלוני מחויב בממונה בטיחות.

 < קרא עוד

 

לארכיון תשובת השבוע