כניסה הרשמה צור קשר

אודות המוסד לבטיחות ולגיהות


מי אנחנו?

המוסד לבטיחות ולגיהות הוא גוף מוביל בתחומי הידע בבטיחות בעבודה ובבריאות התעסוקתית ומהווה אכסניה לכלל הגופים העוסקים בקידום הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית. שלושה ערכי ליבה מלווים את פעילות המוס"ל: "חדשנות, יצירתיות וארגון לומד".

המוסד לבטיחות ולגיהות (המוס״ל), הוא תאגיד סטטוטורי, מלכ״ר, שהוקם ב-1954 לפי סעיף 26 בחוק ארגון הפיקוח על העבודה 1954, על מנת לקדם תרבות של בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית, בכל ענפי המשק השונים: תעשייה, שירותים ומסחר, בנייה וחקלאות. בין השאר, ע״י פעולות מחקר, אבחון סיכונים, חניכת מנהלים, מרכז לאומי לסימולטורים, מוקד לאומי קו החיים, הדרכה, הסברה, מידע, סקרים וניטורים.

המוס״ל אינו עוסק בפעילות של פיקוח ואכיפה, פעולות שעליהן אמון הרגולטור, מינהל הבטיחות במשרד העבודה. באופן דומה לזה שקיים ברוב מדינות העולם המערבי, שבהן קיימת הבחנה ברורה בין זרוע האכיפה לבין זרוע המניעה, ההסברה והמחקר.


מטרה

מטרת המוסד לבטיחות ולגיהות כמוגדר בחוק: "לקדם את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות המקצועית". עיקר הפעולות שהוגדרו על ידי המחוקק: לנהל פעולות הסברה והדרכה. לערוך ולפרסם מחקרים. לסייע לבחירת נאמני בטיחות ולהקמתן של ועדות בטיחות, להדריכם ולעודדם בפעולתם. לסייע למינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה בפעולותיו. לייעץ לשר הכלכלה והתעשייה בעניינים הנוגעים לבטיחות ולגיהות. להעניק תעודות הצטיינות למצטיינים בכל הנוגע לבטיחות ולגיהות במקום העבודה.


 
מקדמים תרבות של בטיחות בכל ענפי המשק
שותפים לקידום הבטיחות
מפת פעילויות המוס"ל - פריסה ארצית
מבנה ארגוני של המוס"ל

תחומי פעילות של המוס"ל


 

 

שלח להדפסה