כניסה הרשמה צור קשר

אודות המוסד לבטיחות ולגיהות


מי אנחנו?

המוסד לבטיחות ולגיהות הוא גוף מוביל בתחומי הידע בבטיחות ובבריאות התעסוקתית ומהווה אכסניה לכלל הגופים העוסקים בקידום הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית. שלושה ערכי ליבה מלווים את פעילות המוס"ל: "חדשנות, יצירתיות ו"ארגון לומד".

המוסד לבטיחות ולגיהות (המוס״ל), הוא תאגיד סטטוטורי, מלכ״ר, שהוקם ב-1954, על מנת לקדם תרבות של בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית, בכל ענפי המשק השונים: תעשייה ושירותים, בנייה וחקלאות.  בין השאר, ע״י פעולות הדרכה, הסברה, הדרכה, מידע ומחקר.

המוס״ל אינו עוסק בפעילות של פיקוח ואכיפה, פעולות שעליהן אמון הרגולטור, משרד העבודה. באופן דומה לזה שקיים ברוב מדינות העולם המערבי, שבהן קיימת הבחנה ברורה בין זרוע האכיפה לבין זרוע המניעה, ההסברה והמחקר.


מטרה
מטרת המוסד לבטיחות ולגיהות כמוגדר בחוק: "לקדם את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות המקצועית". עיקר הפעולות שהוגדרו על ידי המחוקק: לנהל פעולות הסברה והדרכה. לערוך ולפרסם מחקרים. לסייע לבחירת נאמני בטיחות ולהקמתן של ועדות בטיחות, להדריכם ולעודדם בפעולתם. לסייע למינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה בפעולותיו. לייעץ לשר הכלכלה בעניינים הנוגעים לבטיחות ולגיהות. להעניק תעודות הצטיינות למצטיינים בכל הנוגע לבטיחות ולגיהות במקום העבודה.

 
מבנה ארגוני

מתווה פעילות המוס"ל - כללי
מביטים קדימה
מפת פעילויות המוס"ל
פעילות שנתית של המוס"ל


 

 

שלח להדפסה