כניסה הרשמה צור קשר

טופס הרשמה

תשובת השבוע

מתאריך: 16.10.2017

 

שאלה:

מי רשאי לבצע תיקונים או לתחזק סולם/סולמות, סולם קבוע?

 

התשובה:

התקנות שלהלן מציינות שהסולם יהיה בהתאם לתקן 1847. תקן זה כולל מספר חלקים. חלק 3 של התקן דן בתחזוקת הסולם, בין השאר.

 < קרא עוד

 

לארכיון תשובת השבוע