כניסה הרשמה צור קשר

טופס הרשמה

תשובת השבוע

מתאריך: 15.11.2021

 

שאלה:

מהי התחיקה בהקשר של עבודות התקנת מערכת פוטו-וולטאית על גג המפעל?

 

התשובה:

בודת התקנת מערכת פוטו-וולטאית על גגות צריכה להתבצע לפי דרישות החקיקה השונות, בהתאמה לתנאי ההתקנה וסוג הגג.

 < קרא עוד

 

לארכיון תשובת השבוע