כניסה הרשמה צור קשר

טופס הרשמה

תשובת השבוע

מתאריך: 25.03.2019

 

שאלה:

באיזה עומס צריך לעמוד מעקה בטיחות?

 

התשובה:

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, תקנה 3.91 קובעות:

 < קרא עוד

 

לארכיון תשובת השבוע