כניסה הרשמה צור קשר

טופס הרשמה

תשובת השבוע

מתאריך: 08.07.2019

 

שאלה:

מהו מספר העובדים המותר על גבי פיגום ממוכן?

 

התשובה:

מספר העובדים המותר על גבי פיגום ממוכן אינו מופיע בתחיקה, סקירת התקנות לא העלתה התייחסות לכמות המקסימלית של האנשים שאמורים להימצא על פיגום ממוכן בו-זמנית.

 < קרא עוד

 

לארכיון תשובת השבוע