כניסה הרשמה צור קשר

טופס הרשמה

תשובת השבוע

מתאריך: 12.08.2020

 

שאלה:

מה ההדרכה וההסמכה הנדרשות בעבודה בגובה על סולמות/סולם עבור גישה או מעבר בין מפלסים?

 

התשובה:

הגדרת עבודה בגובה, "עבודה בגובה" - כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ולרבות עבודה כאמור -

 < קרא עוד

 

לארכיון תשובת השבוע