כניסה הרשמה צור קשר

חשיפה תעסוקתית לגורמים מזיקים


המידע המובא באתר מבוסס על הספר פיקוח על בריאות העובד - חשיפה תעסוקתית לגורמים מזיקים, מאת ד"ר ליאון-יהודה נעים, מומחה לרפואה תעסוקתית 
ולבריאות הציבור. בספר נכללים רבים מהגורמים המזיקים לבריאות העובד. לכל אחד מהם מוקדש פרק מיוחד, שבו נסקרים השימושים במקומות העבודה, הנזק
הבריאותי הפוטנציאלי, תקני החשיפה הקיימים, התחיקה הקיימת, הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות והרפואיות הנדרשות ואמצעי הגיהות הנדרשים להגנת העובד. 

הזמנת פרסומים.        
 

חשיפה תעסוקתית למתכות חשיפה תעסוקתית לממיסים מחלות ריאה במקומות העבודה
 
גורמים מזיקים שונים גורמים פיסיקליים נספחים