כניסה הרשמה צור קשר

צור קשר

 
 
לפניות כלליות התקשרו 9214*
info@osh.org.il
 
פניות לממונה על חופש המידע:
מר אמציה בר-משה: AmatsyaBM@osh.org.il
 
כתובת למשלוח דואר:
רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, ת"א 61010


 
email פקס טלפון כתובת יחידה/תפקיד ושם
info@osh.org.il 03-5252448 03-5266444 22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
המוסד לבטיחות ולגיהות
Ornit@osh.org.il 03-5252448 03-5266431
03-5252448
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מנכ"ל
ד"ר אורנית רז
AlonPal@osh.org.il 03-5252448 03-5266431
03-5252448
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
סמנכ"ל
אלון פל
aya@osh.org.il 03-5252448 03-5266496
03-5266457
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
:משאבי אנוש
איה אלון
Sheli.b@osh.org.il 03-5266457 03-5266422
03-5266457
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מינהל כספים
סמנכ"ל שלי ברוש
sivan@osh.org.il 15335266421 03-5266420/1
15335266421
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מינהל תפעול
סיון רדה
MikiWinkler@osh.org.il 03-6208230 03-5266485
03-6204320
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מינהל הנדסת בטיחות ופרויקטים
מיקי וינקלר
ron@osh.org.il
 
03-5266410 03-5266485
03-5266410
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מחלקת בריאות תעסוקתית
רון ויזינגר
YakiE@osh.org.il 03-5266456 03-5266455
מקוצר *9214
03-5266456
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
 יחידת מרכז מידע ואינטרנט
יקי אלעד
AmatsyaBM@osh.org.il 03-6208232 03-5266476
03-6208232
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מינהל הסברה, פרסום והוצאה לאור
אמציה בר-משה
Asherp@osh.org.il 03-6208230 03-5266483
03-6208230
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מחלקת מחקר
ד"ר אשר פרדו
AlmogM@osh.org.il 03-6593449 03-7715200
מקוצר *9293
03-6593449
מכללה למינהל, רח' ויזל 2 ראשל"צ
 
מינהל הכשרה והדרכה
סגן מנהל - מוטי אלמוג
M.Hafatza@osh.org.il 03-6575148 03-7715210-1
03-6575148
מכללה למינהל, רח' ויזל 2 ראשל"צ מחלקת רכש, לוגיסטיקה והפצה
יוסי מלכי
shlomo.aloni@osh.org.il 03-6208596 03-5266465
03-5266471
03-6208596
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מחוז מרכז וירושלים
שלמה אלוני
sami@osh.org.il 04-8218895 04-8218890
04-8218895
נשר בית עופר, רח' דרך ישראל בר-יהודה 52
ת.ד. 386, חיפה 3660202
מחוז צפון
ד"ר סמי סעדי
Gavriel.S@osh.org.il 08-6275129 08-6276389
08-6275129
מגדל הרכבת, רח' בן צבי 10 ת.ד. 637, באר-שבע  8489328 מחוז דרום
גבריאל סיקסיק

 

שלח להדפסה