כניסה הרשמה צור קשר

צור קשר

ניתן לפנות ל 9214* - המוקד הלאומי "קו החיים" לדיווח מפגעים וסיכונים במקומות העבודה, פניות הציבור ושרותי המוס"ל

במייל iiosh@osh.org.il
 
פניות לממונה על חופש המידע:
מר אמציה בר-משה:
amatsyabm@osh.org.il
 

כתובת משרדי ההנהלה:
רח' מזא"ה 22, תל-אביב 

כתובת למשלוח דואר:
ת.ד. 1122 תל-אביב
 6521337

 
יחידה תפקיד/שם ושם משפחה דואר אלקטרוני
המוסד לבטיחות ולגיהות   iiosh@osh.org.il
הנהלה מנכ"ל ד"ר מיקי וינקלר mikiwinkler@osh.org.il
הנהלה סמנכ"ל שלמה אלוני shlomo.aloni@osh.org.il
הנהלה מנהלת ידע ארגוני ורד קריף veredk@osh.org.il
מחוז צפון מנהל ד"ר סמי סעדי sami@osh.org.il
מחוז מרכז וירושלים מנהל הרצל סורר Herzel.Sr@osh.org.il
מחוז דרום מנהל גבריאל סיקסיק gavriel.s@osh.org.il
המוקד הלאומי "קו החיים" מנהל מוטי סולטני moti.su@osh.org.il
מינהל הכשרה והדרכה מנהל תומר שוסטר tomers@osh.org.il
מינהל הסברה, פרסום והוצאה לאור מנהל אמציה בר-משה amatsyabm@osh.org.il
מחסן הפצה מנהל יוסי מלכי m.hafatza@osh.org.il
מחלקת בריאות תעסוקתית מנהלת מרינה טרנופולסקי marinat@osh.org.il
מינהל הנדסת בטיחות ופרויקטים מנהל סטס יגורוב stanislav.e@osh.org.il
מחלקת טכנולוגיות, מידע ואינטרנט מנהל יקי אלעד yakie@osh.org.il
מחלקת מחקר מנהלת ד"ר לליב אגוזי lalive@osh.org.il
מינהל כספים  סמנכ"ל יעל בוקובסקי yaelb@osh.org.il
מינהל תפעול מנהלת סיון רדה sivan@osh.org.il
מחלקת משאבי אנוש  מנהלת איה אלון aya@osh.org.il
 
ניתן לפנות ל 9214* - המוקד הלאומי "קו החיים" לדיווח מפגעים וסיכונים במקומות העבודה, פניות הציבור
ושרותי המוס"ל או לשלוח הודעה לדוא"ל
 iiosh@osh.org.il
 
 

 

שלח להדפסה