כניסה הרשמה צור קשר

וובינר - הדרכות מקוונות


הדרכות מקוונות קצרות בנושאים שונים - וויבנר

המוסד לבטיחות ולגיהות מקיים הדרכות מקוונות בנושאים שונים, מטייבי מרצי המוס"ל אשר סוקרים את הנושאים בהדרכות קצרות של - 15 ד'.

 
עוזר בטיחות בבנייה

מרצה: שלמה אלוני 

אורך ההדרכה: 14 דקות
דגשי בטיחות תפעוליים בהפעלת מלגזות

מרצה: שלמה אלוני 

אורך ההדרכה: 30 דקות
בטיחות בעבודות בני נוער

מרצה: אלון פל סמנכ"ל המוס"ל

אורך ההדרכה: 17 דקות
בטיחות בעבודות בנייה בשפה הערבית

מרצה: ד"ר סמי סעדי

אורך ההדרכה: 22 דקות
גורמי סיכון ארגונומי ופתרונות אפשריים בסביבות השונות

מרצה: אביטל רדושר

אורך הדרכה:22 דקות
כיצד לעבוד באופן בטוח בחשמל

מרצה: מוטי מצר

אורך הדרכה: 18 דקות
בטיחות בעבודה בגובה

מרצה: מוטי סולטני

אורך הדרכה: 25 דקות
בהתגוננות מרעש מזיק במקומות עבודה (שימור השמע)

מרצה: ד"ר אמנון דבדבני

אורך הדרכה: 20 דקות

 
בקליטת עובד חדש עם מוגבלות - כלים למעסיק

מרצה: מיקי וינקלר

אורך הדרכה: 11 דקות

 
עבודה בתנאי עומס חום

מרצה: ד"ר אשר פרדו

אורך הדרכה: כ - 20 דקות


 
פיגומים באתר בנייה

מרצה: נחום רוזנברג

אורך הדרכה: כ - 16 דקות

 
   

 

שלח להדפסה