כניסה הרשמה צור קשר

בטיחות באתרי בניה - בטיחות בתפעול עגורנים

מאת:איגור פרלמן, מדריך בנייה ארצי במוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:10/04/2016


כללי

עגורנים משמשים באופן נרחב בתעשיית הבניה ובאתרי הבניה. העגורנים המצויים באתרים אלה הנם בעיקר מסוג עגורני צריח על סוגיהם השונים ומיועדים לסייע בעבודות על ידי הנגשת חומרים וציוד.
 


בחירת העגורן
 
קיימים מספר דגמים ותתי דגמים של עגורני צריח המשמשים בתעשיית הבניה. העגורנים לסוגיהם מופעלים חשמלית. סוג ו/או דגם העגורן הנבחר לאתר מותאם לנתוני המקום ולדרישות התפקודיות מהעגורן אשר כוללות בין היתר  את הדרישות הבאות ( מקור תקן ישראלי מספר 4473 חלק 1):
 
 • משקל וממדי/אופיין המטען
 • מהירויות פעולה, רדיוס מטען, גובהי ההרמה ותחמי התנועה
 • מספר פעולות ההרמה, תדירותן וסוגיהן
 • אורך הזמן ( החיים)ן הצפוי לפעולת העגורן באתר
 • תנאי האתר, הקרקע והסביבה או הגבלות הנובעות משימוש בבניינים קיימים (כלומר כשמציבים עגורן בבניין או על בניין)
 • מקום פנוי לגישה אל העגורן, להקמתו ולהסעתו, לתפעולו ולפירוקו.

סוגי העגורנים

"עגורן צריח" מורכב מתורן  שבקצהו מותקן תא המפעיל וזרוע העגורן הנמצאים על מיסב סיבובי, כננת ההרמה עם אונקל לתליית המטען, ומשקלות האיזון (בהתאם לדגם). 

קיימים שני סוגים של עגורן צריח. תורן העגורן מותקן  על בסיס קבוע, או, לחילופין על בסיס הניתן להסעה על מסילה עם גלגלים (בשיטות שונות).  


עגורן על בסיס קבוע

עגורן זה מותקן על בסיס בטון  או, בסיסו של עגורן זה קבוע ומבוטן בתוך הקרקע. ממנו מזדקר הצריח/תורן הבנוי כך שיגיע לגובה הדרוש.

עגורן זה מוצב בתוך פיר במבנה האמור להיבנות, או לחילופין לעתים העגורן מסוג "המטפס" מורכב מחוץ לבניין. ניתן לראות כי השימוש בעגורן "מטפס" יעיל במיוחד בבניית מבנים גבוהים. בתחילה קבוע העגורן בגובה שיאפשר עבודה בקומות התחתונות. עם השלמת העבודה בגובה זה, מועלה העגורן לגובה שיאפשר עבודה בקומות הגבוהות יותר הנבנות באותו זמן, וכן הלאה. עגורן זה מותקן על בסיס אשר משמש בסיס לזרוע הנעה ב-360 מעלות.

 
                             יצוק במקום (שתול)                         
מחובר לבסיס יעודי
 

 
עגורן נע על מסילה/פסים

עגורן זה נע על-גבי מסילה שהוכנה מראש באתר. המסילה מקשרת בין המקומות בהם אמור העגורן לעבור ולפעול. גלגלי העגורן הבאים במגע עם המסילה עשויים פלדה, דבר המאפשר להגיע לעומסים גדולים. 

סוגי זרועות העגורן 

זרוע העגורן יכולה להיות במספר אפשרויות/דגמים. להלן מספר דוגמאות טיפוסיות:
 
 


ציוד העגורן

פעולות העגורן עשויות להיות מסובכות ולהתבצע בתנאים קשים. לכן, על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח) על מבצע הבנייה לוודא כי העגורן מצויד באביזרים הדרושים:

מסלקי מכשולים - מרכב הבסיס של עגורן צריח יצויד במסלקי מכשולים שיפנו מכשולים העלולים להפריע לתנועת העגורן על גבי המסילה (תקנה 16).
ידיות ההפעלה - כל ידיות ההפעלה יצוידו בקפיץ מחזור ל-"0"-, מניעת הפעלה מקרית. שילוט מתאים על כל ידית (מטרתו) וכיוון הפעולה (תקנה 18).
מכוון אוטומטי לעומסים הבטוחים - יש לצייד את עגורן הצריח (למעט עגורן בעל זרוע אופקית) במכוון אוטומטי נכון שיראה לעגורנאי באופן ברור את עומס העובדה הבטוח באותה שעה (תקנה 19).
גובלים
עגורן-צריח, למעט עגורן-צריח בעל זרוע אופקית, יהיה מצוייד במתגים גובלים לנטיית הזרוע. עגורן-צריח בעל זרוע אופקית יהיה מצוייד במתגים גובלים לתנועת העגלה על הזרוע או בהתקנים מסוג אחר המבטיחים את הגבלת תנועת העגלה בנקודות הדרושות בזרוע (תקנה 20). 
עגורן-צריח יצוייד בגובלי עומס-יתר (תקנה 21).

בלמים למנועים - המנועים האחראיים על תנועות העגורן: נסיעה, סיבוב הצריח, סיבוב הזרוע או הנעת העגלה שעל הזרוע, יצוידו בבלמים נאותים (תקנה 23).


בטיחות לפני ביצוע העבודה

תכנון עבודה עם עגורנים


על-מנת להפחית למינימום את הסכנות הבטיחותיות בעבודה עם עגורנים, חשוב לתכנן נכון את העבודה. יש מספר נושאים עליהם יש לתת את הדעת בעת התכנון:
 

תנאי השטח

לפני תחילת העבודה יש לבדוק את סוג הקרקע באזור על-מנת לוודא שאין סכנה של שקיעת הקרקע (יש לקבל חוות דעת של יועץ קרקע) עקב העומס המופעל על-ידי העגורן ומטענו. שקיעת קרקע עשויה להטות את העגורן. יש לשים לב לצורת פני השטח, לרבות מדרונות, עליות וזווית צידית. במקרים בהם הקרקע אינה ישרה יש לאזן את העגורן על-מנת למנוע התהפכות. בעגורן הנע על פסים חשוב לוודא שהקרקע מפולסת. טבלאות העומסים בעגורנים אלה מתייחסות לקרקע מפולסת בלבד. במקרה שהקרקע טבעית או מורכבת מפסולת, יש "לרפד" אותה בחצץ או פסולת מחצבה למניעת שקיעה או הטיה של העגורן.

קרבה למתקני חשמל או קווי חשמל (פרק שישי בתקנות הבטיחות עבודה - עגורני צריח)

תאונות רבות נגרמות כתוצאה מהתחשמלות הנובעת מקרבה למתקני חשמל. על פי תקנות הבטיחות בעבודה (1966)אסור להפעיל עגורן בכל מקרה שחלק ממנו חשוף לסכנת חשמל. כמו-כן חשוב לשמור על מרחק של 2 מטרים מקווי חשמל עיליים במתח של 22000 וולט ו-3 מטרים מקווי חשמל במתח גבוה יותר.

חובות העגורנאי לפני העבודה


גידור העגורן - לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש 1970), חובה לגדר כל חלק בולט בעגורן. כל גידור שמוסר לצורכי אחזקה, יוחזר למקומו עם גמר העבודה. חשוב ליצור מיגון בנקודת החיבור של הגלגלת והכבל כדי שידי העובדים על-גבי העגורן לא ייתפסו בגלגלת.
כבלים - לפני העבודה חובה לוודא שהכבל מלופף בצורה כזו שחלקיו אינם מסובכים אלה באלה, ואינם עשויים להסתבך. חשוב לבדוק באופן שוטף שאין סימני בלאי על הכבל, כגון: שחיקה, קריעה וחלודה. במקרה שהוחלף כבל, יש לוודא שעומס הקריעה בכבל החדש זהה לזה של המקורי. בהתאם לתקן ישראלי 4473 חלק 1 יש לבדוק את הכבל אחת לשבוע.
זרועות - על העגורנאי לוודא באמצעות טבלת עומסים מותרים, שהזרוע או קטע הזרוע שבשימוש מתאים למטען המורם. על הזרוע חייבים להיות לפחות 3 שלטים טווחים קטן, בנוני וגדול, המראה מרחק ועומס בטוח.
אונקל - יש לוודא שהאונקל אינו מכופף, שיש לשונית הבטחה וחובה לבדוק מהו העומס המרבי המותר לשימוש בו
מחוונים אוטומטיים לעומס עבודה בטוח - הרמה של מטען כבד מיכולת העגורן הנה מסוכנת מאד. מחוונים אוטומטיים נועדו לתת אזהרה חזותית וקולית במקרה על עומס יתר. חובה לוודא באופן שוטף שהמחוון תקין.
גובלים - גובלי תנועה נועדו להגביל את תנועת הזרוע, כך שלא תנוע לאזורים מחוץ לטווח העבודה ותפגע במבנים או בבני אדם. יש לוודא לפני תחילת העבודה את תקינות הגובלים בכל הכיוונים בהם העגורן פועל.

בכל מקרה של חריגה או תקלה, העגורנאי מחויב לדווח למנהל העבודה.


חובות מנהל העבודה לפני ביצוע העבודה

לאחר סקירת חובות העגורנאי חשוב להדגיש את הרגישות והאחריות בתפקוד מנהל העבודה.
חשוב לזכור, כי האחריות בביצוע עבודה עם עגורן בעבודות בנייה מוטלת על מנהל העבודה, אלא אם הסמיך מבצע הבנייה, באופן מפורש, אדם אחר לכך (תקנה 3).


מנהל העבודה יוודא לפני תחילתה את הפרטים הבאים
 • העגורן יופעל רק על-ידי אדם שהוסמך לכך.
 • העניבן הקושר את המטען יהיה מוסמך לכך.
 • אם אין לעגורנאי קשר עין עם מקום הרמת המשאות, המסלול ומקום הפריקה, יקבל העגורנאי איתות מאתת מוסמך.
 • העגורנאי מכיר את מגבלות המשקל ובקיא בדרכי הקשירה שלו, אסור לגרור או לעקור מטען.

בכל מקרה של חריגה מהאמור לעיל, אין להפעיל את העגורן.


בטיחות בזמן ביצוע העבודה

זמן העבודה הוא כמובן הרגיש ביותר מבחינה בטיחותית. כדי להימנע מתאונות, חשוב להקפיד על נהלי העבודה והחובות של כל בעל תפקיד.

חובות העגורנאי בזמן העבודה:
 1. העגורן יופעל רק על ידי עגורנאי מוסמך, בעל רשיון בתוקף, שמקבל איתות מאתת מוסמך.
 2. אין להיכנס, לצאת או לטפס על העגורן בשעת נסיעה.
 3. מפעיל העגורן יפעל רק על פי סימני האתת המוסמך, אלא אם ברור לו שקיבל סימון לא נכון. חשוב לוודא שלכל הקשורים בעבודה, סימנים מוסכמים לגבי איתות.
 4. על העגורנאי לדעת את המשקלים המונפים. במקרה של משקל הקרוב למגבלת המשקל של העגורן, על העגורנאי להרימו לגובה 50 ס"מ ולבדוק את יציבות העגורן ואת הבלמים. רק לאחר שווידא כי הם תקינים, ירים את המשקל לגובה הדרוש.
 5. כאשר העגורן מוקם ליד מבנה אחר, עגורן אחר או כבלי חשמל, יש להתקין גובלים חשמליים למניעת התקרבות כבל ההרמה למפגעים אלה.
 6. חובה על כל המעורבים בעבודת העגורן להימנע מקשירת משאות מאולתרת.
 7. במקרה של חשש לתקלה בעגורן או בכבליו, תופסק העבודה מיד (תקנה 73, 74 לתקנות הבטיחות בעבודה עגורני צריח).
 8. בכל מקרה של רוחות חזקות, ראות לקויה או חשש מסערה, תופסק העבודה מיד.
 9. כאשר מפעיל העגורן יוצא מתא העגורנאי, עליו לנתק את מערכות העגורן.
 10. אין לנסוע עם מטען תלוי.
חובות מנהל העבודה בזמן העבודה

ערנותו ומעורבותו של מנהל העבודה מתוקף היותו אחראי לבטיחות העובדים חשובות מאוד בשעת העבודה. חובותיו הם:
 1. לוודא שמירה על כללי העבודה מצד העגורנאי, העניבן והאתת.
 2. לוודא שהעגורן אינו מופעל על-ידי איש שאינו מוסמך לכך.
 3. לוודא שאין איש על העגורן בעת נסיעה ובשעת העבודה נמצא על העגורן בעל תפקיד בלבד.
 4. לשים לב שעבודת העגורן אינה מסכנת איש מהעובדים באתר.
על מנהל העבודה להפסיק את עבודת העגורן בכל מקרה שיש בעיה בעגורן או הפרת כללי העבודה או סכנה לבטיחות העובדים.

הגורמים השכיחים לתאונות

על-מנת להימנע מתאונות יש להכיר את הגורמים השכיחים להתרחשותן:
 1. הימעכות בין המטען לגוף כלשהו
דוגמה: עובד שאחז בידיו מטען כדי לכוונו, נלכד עם הורדת המטען בינו לבין קיר סמוך.
 1. פגיעה עקב היתפסות בין המענב למטען או לאונקל
דוגמה: ידו של עניבן נתפסת בעת הלבשת טבעת המענב על האונקל.
 1. פגיעה על-ידי מטען מיטלטל
דוגמה: מטען מיטלטל פוגע בעובד או במטען. פגיעה כזו מסוכנת ביותר עקב הנזקים הלא ישירים שהיא עשויה לגרום כגון: התהפכות העגורן והרס מבנים בנוסף לנזקים ישירים כגון פגיעה מסוכנת בעובדים והרס המטען.
 1. התנגשות המטען בחפץ זר בשעת תנועתו
דוגמה: הרס קווי חשמל, צנרת, מכונות וציוד וכן פגיעה בעובדים עשויים להיגרם כתוצאה מפגיעה על-ידי המטען בדרכו מטה.
 1. פגיעה על-ידי מטען יורד
דוגמה: מטען יורד עשוי לפגוע בראשם ובחלקי גוף אחרים של עובדים. פגיעה קטלנית זו מועדת להתרחש כאשר אין קשר עין בין העגורנאי למטען.
 1. פגיעה על-ידי מטען המשתחרר מן המענב
דוגמה: כל סוגי הפגיעות שתוארו עשויים להתרחש כתוצאה מתאונה זו הנגרמת מקשירה לא נכונה של המטען או משימוש במענב פגום.
 
חשוב לזכור! יותר מ-70% מהתאונות נגרמות בעת קשירת המטען או בתנועתו.


בטיחות לאחר ביצוע העבודה ואחזקה:

חובות העגורנאי עם סיום העבודה

לעתים קרובות נוטים לזלזל בתקנות והוראות הקשורות בסיום העבודה. חשוב לזכור כי הפעולות שמבצעים לאחר העבודה ואחזקה נכונה מקילות את השמירה על הבטיחות בעבודות הבאות.
 1. חובה להוריד כל משא מן העגורן ולהביא את הוו למקומו.
 2. יש להשאיר את הזרוע חופשית.
 3. יש להשאיר את העגורן במקום מוגן ובטוח.
 4. במקרה של מסירת העגורן לעגורנאי חדש, יש ליידעו לגבי מצב העגורן.
 5. בעגורן שנע על מסילה יש לבדוק שצבתות הנעילה סגורות כדי למנוע תנועה.
כמו בכל שלבי העבודה גם בשלב זה על מנהל העבודה לוודא ביצוע של ההוראות על-ידי העגורנאי.

תחזוקת העגורן
שמירה על מבנה העגורן ומערכותיו חיונית לתקינות ובטיחות פעולתו. חובה לוודא כי הוראות האחזקה שסופקו על-ידי היצרנים השונים, מבוצעות על-ידי העגורנאי. יש מספר כללי תחזוקה המתאימים לכל העגורנים.


חובה לשמור על ניקיון כל חלקי העגורן!

 
 • אם תגובתם של בלמים הידראוליים או פניאומטיים הנה "רכה" יש לבדוק את מפלס השמן במכל מחשש לנזילה. בבלמי אוויר חשוב לוודא שלחץ האוויר אינו חורג מן המותר.
 • חשוב לבדוק את הכבלים לכל אורכם ולאתר סימני שחיקה. אם קיימת שחיקה, צריך לבדוק את קוטר הכבל במקום הפגוע.
 • יש לבדיקה של חריצי התופים והגלגלות ולוודא שהנם ברוחב המתאים, מסייעת בשמירה על הכבל.
 • חשוב לוודא הקפדה על  תנאי אחזקה ספציפיים לכל עגורן.

חקיקה ונהלים בנושא, מאתר משרד הכלכלה והתעשייה
 
 • תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ''ז-1966
 • תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ''ג-1992
 • נהלים והוראות מפע"ר בנושא עגורני צריח
 • הוראות מפע"ר ונהלים בנושא:
 • נוהל בדיקת עגורני צריח המיועדים ליבוא
 • פנקס דגמי עגורני צריח.
 • פנקס העגורן.

עגורני צריח מהווים מתקן חיוני וחשוב בהקמת מבנים ומקצרים באופן משמעותי את משך הבניה, בעצם היכולת להעביר מטענים וציוד בניה לגבהים במהירות וביעילות.

קיימים מספר תנאים להפעלת עגורני צריח: רישום דגם העגורן, הקמת העגורן בהתאם לכללים והפעלת העגורן על ידי בעלי תפקידים שהוסמכו לכך.


תנאים מוקדמים להקמת עגורן

קיימת חשיבות רבה להתאמת העגורן המיועד להקמה ביחס למבנה המתוכנן להקמה וכן לתכנון מוקדם ונכון של מיקום העגורן ואישור על כך של הרשות המקומית/העיריה.

התאמת העגורן ביחס למבנה המתוכנן להקמה חיוני על מנת שהעגורן יוכל לתת מענה למרחב אתר הבניה, ולגובה המרבי של הבניה המתוכננת, בהתייחס גם למצבו וגם למשך זמן הבניה המשוער. שיקול שגוי עלול להביא לעיתים לאלתורים אסורים העלולים לסכן את העובדים ובמקרים מסוימים אף את הציבור הנמצא מחוץ לאתר הבניה.

האישור של הרשות המקומית צריך להינתן לאחר שנבחנו השלכות אפשריות של תנועת העגורן מעל לשטחים או מוסדות ציבוריים באופן שעלול לסכן חלילה את העוברים והשבים.

במקרים מסוימים תידרש התקנה של מערכות המגבילות את צידוד העגורן או את המרחק המרבי המותר לעגלת האונקל באופן שלא תצא אל מחוץ לשטח אתר העבודה. במקרים אחרים תידרש מערכת למניעת התנגשות בין שני עגורנים הנמצאים בחפיפה, בין אם הם באותו אתר ובין אם הם בשני אתרי בניה סמוכים.


השימוש בעגורן צריח

השימוש והתנאים להפעלת עגורן צריח מותנית בראש ובראשונה בקיום של שני בעלי תפקידים באתר המוגדרים בחקיקה: העגורנאי (מפעיל העגורן) והאתת (קושר המטענים ונותן סימני איתות לתנועת העגורן)

לעגורנאי קיימות דרישות בחקיקה בכל הנוגע לתנאים והבדיקות שיש לערוך לעגורן לפני הפעלתו, במהלך עבודתו ובסיום העבודה.
העגורנאי נדרש בנוסף למלא את פנקס העגורן המתעד את כל ההיסטוריה של העגורן, תקלות שנתגלו, ממצאים חריגים וטיפולים שבוצעו על ידו  ומנהל העבודה באתר חייב לחתום על הפנקס ולוודא כי אכן מולאו כל הדרישות שנקבעו.

לקיומו של אתת מוסמך קיימת חשיבות רבה בכל הנוגע לקשירת המטען באופן מקצועי וראוי על מנת שהמטען לא ישתחרר חלילה תוך הרמתו על יד העגורן. בנוסף, נדרש האתת לכוון את העגורנאי על מנת שיוכל להעביר את המטען בצורה בטוחה ומבלי לפגוע בעצמים שאין לעגורנאי אפשרות לראותם מתא העגורן.


חל איסור על הרמת אדם באמצעות עגורן צריח! (גם לא בסל הרמה)

רישום עגורני צריח
על מנת להפעיל, להקים או לייבא עגורן צריח, דגם העגורן צריך להיות רשום בפנקס עגורני צריח. ​תהליך הרישום והתנאים המלאים לרישום בפנקס מפורטים בנוהל בדיקת עגורני צריח המיועדים ליבוא.
 
תחיקה תקינה, ונהלים לעבודתם של עגורנאים כולל מפעילי עגורני צריח


קיימים מספר תקנות ותקנים ישראלים אשר קשורים לעבודתם של עגורנאים כולל מפעילי עגורני צריח כגון:
 
 • תקנות הבטיחות בעבודה ( עגורני צריח) התשכ"ז – 1966
תקנה מס' 17 – תא לעגורנאי 
(א)    בעגורן-צריח המופעל מעמדת-תפעול בגוף הצריח, בין במקום הקרוב לבסיס ובין במקום מורם, תותקן עמדת התפעול בתא מיוחד לכך.  
(ב)    התא האמור יהיה בנוי –
(1)    באופן שיתן לעגורנאי הגנה סבירה בפני קרני השמש ובפני רוחות וגשם.   
(2)    באופן שיאפשר לעגורנאי גישה נוחה ובטוחה לכל חלק של המנגנון שבתוך התא והוא חלק המצריך ביקורת ותחזוקה תדירים.
(3)    במצב ובאופן שמבנה התא ומבנה העגורן על חלקיו לא יגבילו או יפריעו את מרחב-הראייה הדרוש לעגורנאי לביצוע תפקידו.
 • תקנות הבטיחות בעבודה ( עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג – 1992.
התקנות האלה דנות בהסמכת עגורנאים, אתתים ובדיקות רפואיות שעל העגורנאי לעבור הכוללות: בדיקות ראייה, ושמיעה.
 • תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011
 • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
 • נוהל  בדיקת עגורני צריח המיועדים ליבוא- תאריך: 16.5.2010 (משרד התמ"ת אגף הפיקוח), בתוקף מיום 01.06.2010, מהדורה א'.
 • תקן ישראלי מס' 5902 -  עגורנים - בטיחות - עגורני צריח
 • תקן ישראלי מס' 14122 – סולמות קבועים

כידוע מטבע הדברים עבודת העגורנאים הנה תובענית, וסביבת העבודה באתרי הבנייה השונים הנה רועשת ומאובקת ועתירת סיכונים, החל מחשיפה לפגעי מזג האוויר בהתאם לעונות השנה, אבק, רעש, רעידות, רכב נע, ציוד עבודה, חומרי בנייה ועוד רבים אחרים..

התחיקה והתקינה משתדלים לתת מענה סביר לתנאי העבודה השונים, אולם יש צורך בתחזוקה שוטפת של הציוד על מנת שניתן יהיה לקבל ממנו את המענה שאליו תוכנן.

 
רעידות - בעת הסעת העגורן על המסילה מטבע הדברים התנועה אינה חלקה וגורמת להעברת רעידות לכל חלקי העגורן כולל תא המפעיל, כמו כן הרמת, הסעת המטען והורדתו גורמת לתנודות המתורגמות לרעידות בתא המפעיל, לעיתים הרעידות נהפכות לרטט.
 
תקנות הניטור הנ"ל מפנות לספר של אגודת הגיהותנים האמריקאים ACGIH הקובעות את תחום הרעידות המותר לכל הגוף בהתאם לתדירויות ומשך החשיפה.
מניעת הרעידות נעשית בדרך כלל במקור על הציוד ו/או לחילופין במידה ולא ניתן באמצעות המושב.
 

רעש – תקן עגורני צריח 5902 ( שהנו מחייב מכוח נוהל  בדיקת עגורני צריח המיועדים ליבוא) דורשים עמידה בתקני רעש מותרים, על מנת לא לפגוע בכושר השמיעה של המפעיל.

עם זאת במידה וקיים רעש חריג כתוצאה מעבודות הבנייה ניתן להשתמש באטמי אוזניים ו/או באוזניות מגן המנחיתות את הרעש. בחירת ההנחתה הנדרשת מציוד להגנת השמיעה הנה פועל יוצא מתוצאות מדידת הרעש.

קרינה אלקטרו – מגנטית מלוחות חשמל –
במסגרת תקנות הניטור הנ"ל והנחיות המשרד להגנת הסביבה קיימות רמות חשיפה מותרות לקרינה. על מנת לעמוד על ממדי הקרינה באם הנה חריגה יש לבצע מדידת קרינה באמצעות מודד קרינה מוסמך. רשימת מודדים מוסמכים קיימת באתר המשרד להגנת הסביבה, ניתן לראות באתר הבא:

רשימת בעלי היתר לביצוע מדידות קרינה בלתי מייננת, מרץ 2016


בדרך כלל דו"ח הקרינה מלווה בהמלצות ופתרונות לביצוע שיפורים, על מנת להקטין את ממדי הקרינה באם קיימת  חריגה.
 
ישיבה ממושכת, פעולות מונוטוניות, מבט קבוע למטה – קיים חוק שעות עבודה ומנוחה המכתיב את משך העבודה, שעות העבודה המותרות, וההפסקות.

בנוסף מומלץ להדריך את מפעילי העגורן הדרכה ארגונומית, במסגרת ההדרכה השנתית המחויבת על פי תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים, ההדרכה צריכה לכלול תרגילים ותנוחות עבודה מתאימות על מנת למנוע נזק למערכת שלד שריר העלולה להתרחש מתנאי העבודה.

עליה וירידה בסולם – מומלץ להשתמש בכפפות עבודה בעת העלייה והירידה.

כמו כן בהתאם לתקן הישראלי לסולמות קבועים יש להתקין משטחי מנוחה כל 6.0 מטר או 10 מטר עם מגן גב.
 
תא המפעיל , קבינה – גודל תא המפעיל נובע מדרשות התקינה, סוג העגורן ו/או הזמנת הלקוח.

מוצע באם התא הנו קטן ממדים לצאת מהתא ולרדת בעת ההפסקות, במידת האפשר.
 
חשיפה ממושכת לשמש - תקן העגורן 5902 (שהנו מחייב מכוח נוהל  בדיקת עגורני צריח המיועדים ליבוא) דורש שזכוכיות התא יהיו מהסוג המסנן קרינה אולטרא – סגולית. רצוי במידת האפשר התקנת מערכת מיזוג אוויר ו/או אוורור. תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) - 1997 דורשות בתוספת לתקנה 3 בהגנת העור סעיף 9.2 – עבודה בה נחשפים לקרני השמש, שימוש במשחות מגן לעור.
 
מיקוד הראייה בחינת קשירת המטענים – במסגרת תקנות העגורנאים מוסמכים עניבאיים ואתתים לקשירת מטענים.

תפקידם לקשור את המטענים  בצורה נכונה, ומתן איתות למפעיל העגורן שניתן לשנעם ולכוונו. יש לציין שקיימים מצבים רבים בהם שדה הראייה חסום או רחוק למפעיל העגורן כך שניתן להסתמך אך ורק על העניבן/אתת בלבד.
 
חשיפה לאבק – קיימות תקנות חשיפה לאבק מזיק, על מנת לבדוק באם מפעיל העגורן חשוף לאבק מזיק. אם כן -  יש לבצע מדידות לרמת החשיפה הקיימת שהנה פרטנית למקום ולזמנים מסוימים בהתאם לפעילות הרגעית ובהתאם לכל לפעול.

 
קיים גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים  -
עגורנאי.
 
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה