כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרשת הסמכה לעניבן/אתת כדי לקשור מיטענים?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 55629  |  05/05/2014

 


דרישות ההסמכה לעובד שמבצע קשירת מיטענים, מעוגנות בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966. בפרק השביעי - בטיחות בתחום הפעלתו של עגורן-צריח", התקנות מגדירות מיהו "עניבן" ומהן הכשרתו והסמכתו.

"51. העמסת המיטען על ידי עניבן המוסמך למתן איתות

העמסת המטען בעגורן-צריח תיעשה על ידי עניבן שנתקיימו בו שני אלה:

(1) הוא הודרך ומאומן בשיטות לקשירת מיטענים ולתלייתם באונקל העגורן, בשימוש באבזרי הרמה ובכלי טעינה, ובכלל בהעמסת מיטענים שנהוג להרימם בבניה, בבניה הנדסית ובמפעל למוצרי בטון, הכל לפי הענין;

(2) הוא מוסמך למתן איתות." 
 
לעיתים קיים  צורך לעזור לעגורנאי בקשירה מקצועית של המיטען ע"י העובדים שאינם עגורנאים.  התחיקה דורשת שאתת/עניבן יוסמך לתפקיד, וזאת לאחר סיום קורס עפ"י התכנית שקבע מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. הקורס יועבר בידי רשות הסמכה מאושרת, שתנפיק תעודת הסמכה כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים). קורס אתת/עניבן הוא קורס משולב ולכן העובד יוסמך לשני התפקידים הללו בו זמנית. 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה