כניסה הרשמה צור קשר

מי רשאי לבצע תיקון בעגורן, והאם נדרש אישור בודק מוסמך לאחר ביצוע התיקון?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 63467  |  05/06/2017

 

הרשאה לביצוע תיקון מכונת הרמה

תיקונים של מכונות הרמה מתבצעים ע"י ספקי הציוד באמצעות מחלקות שירות שלהן, שהודרכו והוסמכו לעניין ע"י יצרן הציוד. האפשרות הנוספת היא באמצעות הגופים שהתמחותם שירות לציוד הרמה מסוגים שונים. בחירת ספק שירות למכונת ההרמה מותנית במספר שיקולים, כמו תנאי הסכם המכירה או השכרה, עלויות השירות ועוד.

בדיקת עגורנים ע"י בודק מוסמך

בדיקת עגורנים ע"י בודק מוסמך מעוגנת בתחיקת הבטיחות בסעיף 86 ל"תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966".

86.  בדיקת עגורן-צריח (תיקון התש"ל)
(א) בעגורן-צריח תיערך בדיקה יסודית על ידי בודק מוסמך בכל אחד מאלה:
(1) מיד לאחר הקמתו, ולפני הפעלתו;
(2) מיד לאחר כל שינוי במבנהו או תיקון יסודי בו, ולפני הפעלתו;
(3) אחת לשישה חודשים לפחות לאחר תאריך הבדיקה האחרונה, כל עוד העגורן מוקם.
(ב) מסילת הפסים של עגורן-צריח שנע על פסים תיבדק על ידי בודק מוסמך בכל אחד מאלה:
(1) בכל מועד מהמועדים שנקבעו בתקנת-משנה (א);
(2) מיד לאחר התקנת כל קטע נוסף של מסילת הפסים ולפני שהעגורן יוסע על אותו הקטע;
(3) מיד לאחר כל שינוי בתוואי מסילת הפסים או כל תיקון יסודי בה ולפני שהעגורן יוסע עליה.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) מותר מיד אחרי סיום הפעולה בעגורן או במסילת הפסים כאמור להפעיל את עגורן-הצריח או להסיעו, לפי העניין, לשם בחינת התפעול התקין שלו, ובלבד שבהפעלה לשם בחינת התפעול לא תיעשה הרמה והסעה לשם קידום הבנייה או הבנייה ההנדסית באתר או קידום הייצור במפעל למוצרי בטון.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה