כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרשת הסמכה לקשירת מיטענים המיועדים להנפה באמצעות עגורן?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 55629  |  03/11/2014

 

הדרישה להסמכת עובד לקשירת מיטענים מופיעה בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966.  

בפרק השביעי:  "בטיחות בתחום הפעלתו של עגורן-צריח", התקנות מגדירות מיהו "עניבן" ומה הן הכשרתו והסמכתו.

תקנה 51 - העמסת המטען על ידי עניבן המוסמך למתן איתות

העמסת המטען בעגורן-צריח תיעשה על ידי עניבן שנתקיימו בו שני אלה:

(1) הוא הודרך ומאומן בשיטות לקשירת מטענים ולתלייתם באונקל העגורן, בשימוש באבזרי הרמה
ובכלי טעינה, ובכלל בהעמסת מטענים שנהוג להרימם בבניה, בבניה הנדסית ובמפעל למוצרי בטון, הכל לפי הענין;
(2) הוא מוסמך למתן איתות.
 
לעיתים יש צורך לעזור לעגורנאי בקשירה מקצועית של המיטען ע"י עובדים שאינם עגורנאים.  התחיקה דורשת שקשירת המטענים תבוצע על ידי אתת/עניבן שהוסמך לתפקיד, וזאת לאחר סיום קורס עפ"י התכנית שקבע מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. הקורס יועבר בידי רשות הסמכה מאושרת, שתנפיק תעודת הסמכה כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים). בשל העובדה שקורס אתת/עניבן הינו משולב אזי העובד מוסמך לשני התפקידים הללו בו זמנית. 

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה