כניסה הרשמה צור קשר

מכרזים כלליים

 
מספר מכרז/הצעה שם מכרז / פרויקט מועד אחרון להגשה
מכרזים כלליים

20/2020


 

לפיתוח ותחזוקת אתר אינטרנט ושירותים נוספים עבור המוסד לבטיחות ולגיהות
 
מפגש מציעים 29/11/2020

המוסד יקיים כנס מציעים בו יוצגו השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה. בכנס יפרטו נציגי המוסד אודות המערכות והשירותים הנדרשים ותיתנן אפשרות לשאול שאלות.

ההשתתפות בכנס אינה חובה עבור הגשת הצעה.

השאלות שיועלו בכנס ירוכזו ע"י נציג המוסד ומענה להם יפורסם במסגרת המענה הכולל לשאלות הבהרה.
בשל מגבלות התקהלות ע"פ הנחיות משרד הבריאות – הכנס יתקיים בדרך מקוונת באמצעות תוכנת הזום 
קישור לכנס:
https://us02web.zoom.us/j/83141549568

מועד הכנס: יום ראשון, 29/11/20 בשעה 13:00

 

14/12/20 בשעה 12:00
מאגר מרצים פניה פומבית לציבור בדבר הקמת מאגר מרצים בנושא: בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית
 
 
פתוח
13/20 פניה להיכלל ברשימת מציעים בתחום: מאגר מתקני הדרכה בפיזור ארצי לקיום פעולות הדרכה
 
פתוח
 

למכרזי משרות פתוחות לחץ כאן >>>

 

שלח להדפסה