כניסה הרשמה צור קשר

מכרזים כלליים

 
מספר מכרז/הצעה שם מכרז / פרויקט מועד אחרון להגשה
מכרזים כלליים
01/21 קבלת הצעות לשכירות נכס משרדים עבור הקמת מרכז לאומי למאמני בטיחות באמצעות סימולטורים
 
בתאריך 16.02.2021 בשעה 12:00
21/20 לקבלת הצעות לשכירות נכס משרדים עבור הקמת מרכז לאומי למאמני בטיחות באמצעות סימולטורים
 
בתאריך 24.01.2021 בשעה 12:00
מכרז כללי
רכש מד קרינה אישי
 
 

20/2020


 

לפיתוח ותחזוקת אתר אינטרנט ושירותים נוספים עבור המוסד לבטיחות ולגיהות
 

14/12/20 בשעה 12:00
עודכן ליום חמישי 17/12/20 עד השעה 12:00
מאגר מרצים פניה פומבית לציבור בדבר הקמת מאגר מרצים בנושא: בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית
 
 
פתוח
13/20 פניה להיכלל ברשימת מציעים בתחום: מאגר מתקני הדרכה בפיזור ארצי לקיום פעולות הדרכה
 
פתוח
 

למכרזי משרות פתוחות לחץ כאן >>>

 

שלח להדפסה