כניסה הרשמה צור קשר

מכרזים כלליים

 
מספר מכרז/הצעה שם מכרז / פרויקט מועד אחרון להגשה
מכרזים כלליים
  הודעה על כוונת התקשרות עם ספק יחיד בנושא כיול מכשירים להערכת סיכוני קרינה בלתי מייננת
 
הודעה זו פתוחה עד 15.12.2019
20/19 מתן שירותי תכנון ושדרוג של ניידת הדרכה למשק חקלאי
 
עד תאריך 10.12.2019 בשעה 15:00
מאגר מרצים פניה פומבית לציבור בדבר הקמת מאגר מרצים בנושא: בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית
 
 
פתוח
 

למכרזי משרות פתוחות לחץ כאן >>>

 

שלח להדפסה