כניסה הרשמה צור קשר

מכרזים ופרויקטים

מכרזים הצעות ופרויקטים פתוחים:
 
מספר מכרז/הצעה שם מכרז / פרויקט מועד אחרון להגשה
124/17 מתן שירותי ניקיון במשרדי מטה 
 
עד תאריך 30.01.18 שעה 14:00
03/18 משרה זמנית - מנהל/ת חשבונות במינהל כספים
 
עד תאריך 24.01.18 שעה 12:00
02/18 משרת רכז ימי השתלמות וכשירות מקצועית במינהל הכשרה והדרכה
 
עד תאריך 23.01.18 שעה 12:00
01/18 משרת מדריך בטיחות במגזר הערבי במחוז צפון
 
עד תאריך 23.01.18 שעה 12:00
37/17 משרת דובר ומרכז קשרי ממשל  במוסד לבטיחות ולגיהות - הארכה
 
עד תאריך 22.01.18 שעה 12:00
מאגר מרצים פניה פומבית לציבור בדבר הקמת מאגר מרצים בנושא: בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית לפניה
 
 
פתוח
     
 

 

שלח להדפסה