כניסה הרשמה צור קשר
חוקים, תקנות ונהלים
 
 1. תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז- 1977
  http://www.osh.org.il/uploadfiles/takanot_briut_maabadot.pdf
 2. תקנות בטיחות בעבודה ובטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כמיות וביולוגיות), התשס"א- 2001
  http://www.osh.org.il/uploadfiles/takanot_gehut_maabadot.pdf
 3. תקנות בטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז- 1997
  http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8EF32B22-EA53-4B43-BC99-8D114C83BEA6.htm
 4. חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגים,התשס"ח-2008 www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/3/248_3_2.rtf
 5. פקודת התאונות ומחלות משלח-יד (הודעה) 1-1945
  http://www.moital.gov.il/NR/exeres/6CFB65A6-0198-4BFD-89EF-F1073F9F4F74.htm
 6. הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה, התשי"א – 1951
  http://www.moital.gov.il/NR/exeres/340CE634-F7FE-4B1A-9AAD-2D9447E3CFB6.htm
 7. תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה- רשימה נוספת), התש"ם- 1980
  http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F84DCE90-2403-4428-8DBE-251723FAEAAA.htm
 8. תקנות בטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים), התשמ"ה – 1984
  http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/homrim53_1.pdf

 

שלח להדפסה

חדשות

לכל החדשות