כניסה הרשמה צור קשר
א. בטיחות ביולוגית מהי? (כתב: ד"ר איתן ישראלי)

המושג "בטיחות ביולוגית" מתייחס לכל ההיבטים הקשורים לסיכונים הנובעים ממגע עם גורמי מחלות זיהומיות. גורמי המחלות מייצגים ארבע קבוצות של מיקרואורגניזמים: חיידקים, נגיפים, טפילים ופטריות. התכונה המייחדת גורמים אלה, ומכאן הסיכון הייחודי שהם מציבים היא - שהם מסוגלים להתרבות, הן בגוף בעלי חיים והן בסביבה. מקצוע הבטיחות הביולוגית מתמקד בעיקר במניעת חשיפת בני אדם לגורמי המחלות במקומות העבודה, דוגמת מעבדות, בתי חולים ומפעלים ביוטכנולוגיים. כמו כן מטפל הנושא במניעת דליפת האורגניזמים לסביבה.

מוכרות ארבע רמות של בטיחות ביולוגית המקבילות לארבע קבוצות של רמת סיכון שמציבים המיקרואורגניזמים. כל רמת בטיחות מאופיינת על ידי נהלי בטיחות כלליים וייחודיים, ציוד מגן בטיחותי והיבטי בטיחות בבינוי המתקנים המטפלים בגורמים הנ"ל. המתקנים הבטיחותיים מתבססים על סדרת מחסומים המונעים מגע בין העובד לבין הגורמים המסוכנים, ומונעים דליפתם לסביבה החיצונית. כלי יסודי בהבנת הנושא הוא הערכת סיכונים, המתבססת על אופי גורם המחלה, על טכניקות העבודה ועל תכונות וכישורי העובדים. טיפול בנושאים אלה מוטל במקומות העבודה על ממונה בטיחות ביולוגית, שפרט להיבטים שהוזכרו לעיל, צריך לשלוט ולהבין גם בתחיקה ובהנחיות היחודיות , בשיטות חיטוי ועיקור, במאפיינים של ציוד מיגון בפני סיכונים ביולוגיים ובעקרונות בינוי מתקנים בטיחותיים.

ב. בטיחות ביולוגית (נכתב על ידי ד"ר איתן ישראלי)

בטיחות ביולוגית – המקצוע המטפל במניעת סיכונים הנובעים מגורמים ביולוגיים.

סיכון ביולוגי – סיכון לבריאות לאדם, לסביבה או לבעלי חיים הנובע מנוכחות של גורמים ביולוגים.

גורם ביולוגי - כל מיקרואורגניזם כגון חיידק, נגיף, ריקציה, פטריה או טפיל, אשר עלול לגרום למחלה או להדבקה באדם או בחיה.

גורם מזהם (Infectious agent) - כל גורם ביולוגי אשר בעקבות מגע איתו יכול אדם להידבק בו.

גורם מידבק (Contagious agent) - כל גורם ביולוגי אשר מתוך מגע איתו יכול אדם להידבק בו ולהעבירו לאדם אחר.

מנה מדביקה - מספר מיקרואורגניזמים מזערי שיגרום להדבקה אם יחדור לגוף בעל חיים או אדם.

נגיפים איטיים (Slow viruses) - נגיפי RNA מקבוצת ה- Retroviruses, שמזמן ההדבקה בהם עד להופעת סימני מחלה, עשוי לחלוף זמן רב, לעתים אפילו שנים.

נגיפי ארבו (Arbo viruses) - קבוצת נגיפים המועברת באמצעות חרקים כווקטור.

היברידומות - תאי כלאיים בין תא יוצר נוגדים ותא סרטני. ההיבריד שמתקבל יוצר נוגדנים, נשמר ומתרבה זמן רב במעבדה.

זואונוסיס – קבוצת מחלות המשותפות לאדם ולבעלי חיים. יכולות להתבצע הדבקות ביניהם.

כליאה (Containment) - מכלול של אמצעי מיגון ונוהלי בטיחות המיועדים לתחום את הגורמים הביולוגיים ולבודדם מהעובד ומהסביבה.

מסנן High Efficiency Particulate Air) HEPA) - מסנן "מוחלט" בעל דרגת סינון גבוהה, המורידה את ריכוז החלקיקים בכ- 4 סדרי גודל.

מינדף ביולוגי (Biological safety cabinet) - כל תיבה המונעת יציאה של גורם ביולוגי הנמצא בתוכה אל האוויר החיצון, ושמתקיימים בה:

 

  • מהירות זרימת אוויר של 75 רגל לדקה לפחות על כל שטח הפתח שלה.
  • יציאת האוויר ממנה לאוויר החיצון דרך מסנן מוחלט.
תיבת כפפות (Glove box) - מינדף ביולוגי אטום, אשר העבודה בו נעשית דרך כפפות הצמודות לתיבה, והאוויר הנכנס והיוצא עובר דרך מסננים מוחלטים; קיימים בו סידורים להוצאת ציוד בצורה בטיחותית לאחר העבודה. דרגת האטימות של התיבה צריכה לעמוד בתקן המקובל.

כלוב בטיחותי (Safety cage) - כלוב אשר קיימת בו כניסה ויציאה של אוויר מבוקרות דרך מסננים מוחלטים וקיימים בתוכו תנאי תת-לחץ המבטיחים אי-פיזור גורם ביולוגי החוצה במקרה של פתיחת הכלוב.

מחסום ראשוני - אמצעי מיגון וכליאה החוצצים בין הגורם הביולוגי לעובד המעבדה.

מחסום שניוני – אמצעי מיגון וכליאה החוצצים בין הגורם הביולוגי במעבדה לסביבה החיצונית.

אירוסול - מצב של תרחיף חלקיקים באוויר, טיפתיים או אבקתיים.

מקדם ריסוס - ערך המתאר את מידת יצירת האירוסול בטכניקות שונות. הוא מוגדר כיחס בין הספיקה של אותה טכניקה לריכוז הגורמים הביולוגיים בחומר המקורי.

מקדם הגנה - ערך המתאר את יעילות המיגון הנשימתי של ציוד מסוים. הוא מוגדר כיחס בין ריכוז החומר מחוץ למיגון ובתוכו.

סוניקציה - שיטה לשבירה, פירור וניקוי של חלקיקים באמצעות גלי קול בתדירות גבוהה.

UV - קרינה על-סגולה (אולטרה סגולה)

1-4BL - דירוג לרמות כליאה בסדר עולה. BL משמעותו Biosafety level = רמת בטיחות ביולוגית;

1-3HV = 1-3EK - דירוג לרמות כליאה ביולוגית עפ"י ה- NIH. EK משמעותו HV ;.E. coli K משמעותו Host Vector.

(PFU (Plaque forming units - יחידות מוקדי הרס. כמות הנגיפים הגורמת להופעת אזור תאים הרוס בתרבית תאים.

גימלון (Up scaling) - העברת שיטות של עבודה בכמויות קטנות להיקף גדול יותר.

(CDC (Center for Disease - המרכז למחלות מידבקות בארה"ב (באטלנטה, ג'ורג'יה).

(NIH (National Institutes of Health - המכונים הלאומיים לבריאות בארה"ב.

מבחן (EIA (Enzyme Immuno Assay - מבחן אימונולוגי-אנזימטי לגילוי וזיהוי נגיפים, או כל חומר אנטיגני אחר.

(HAZOP; HAZAN (Hazard Operability Study; Hazard-Analysis - שיטות לזיהוי ולהערכת סיכונים בתהליכים ובמפעלים.

כללי (GLP (Good Laboratory Practices - כללי עבודה נכונים וסטריליים במעבדות, שמטרתם להקטין פיזור של חומר ביולוגי.

כללי (GMP (Good Manufacturing Practices - כללי עבודה נכונים בייצור, המבטיחים בטיחות, דיוק ואיכות.

נוהלי (SOP (Standard Operation Procedures - נוהלי תפעול תקניים לביצוע פעולות ותהליכים מעבדתיים או יצרניים המבטיחים אחידות, איכות ושלמות הנתונים.

נוהלי (COP (Code of Practice - "חוקים" בנושאי בטיחות לעבודה מעבדתית. מצוות "עשה" ואל "תעשה".

(CFM (Cubic feet per minute - ספיקת אוויר של רגל מעוקב לדקה.

(FPM (Feet per minute  - מהירות אוויר של רגל לדקה.
ג. גיהות ביולוגית 

גיהות תעסוקתית (occupational hygiene) - חיזוי, הכרה, בקרה ומניעה של גורמי סיכון בסביבת העבודה ושל תנאי חשיפה המשפיעים על בריאות העובד.

רפואה תעסוקתית (occupational medicine) - הכרה והערכת ההיבט הרפואי של גורמי סיכון תעסוקתיים, המלצות למניעת חשיפה של עובדים לגורמי סיכון אלה, מעקב רפואי תקופתי אחר עובדים החשופים לגורמי סיכון תעסוקתיים, אבחון מחלות מקצוע, המלצות לשיבוץ העובד בעבודה מתאימה למצבו הרפואי, והמלצות לשיקום העובד בעבודה כאשר מדובר במחלה מגבילה. 

בריאות (health) - מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית שלמה, ולא רק יכולת תפקודית תקינה או העדר מחלה (הגדרה ע"פ ארגון הבריאות העולמי).

ביואוירוסולים (bioaerosols) - חלקיקים מרחפים באוויר שהם חיים או מקורם באורגניזמים חיים. ביואוירוסולים כוללים מיקרואורגניזמים ושברים, רעלנים ותוצרי פסולת מכל מגוון הגורמים החיים.

גורם סיכון (risk factor, hazard) - גורם שיש בו פוטנציאל לגרימת פגיעה בבריאות או נזק אחר לאדם, לרכוש או לסביבה (הגורם יכול להיות פיסיקלי, כימי, ביולוגי ארגונומי או אחר, וכן מתקן, חומר, תהליך, מצב של מערכת, מצב בריאות או התנהגות בריאותית.

סיכון בטיחותי (safety risk) - צירוף של הסתברות או השכיחות של התרחשות אירוע הגורם לפגיעה או לנזק , ושל חומרת התוצאות הצפויות מהתרחשותו של אירוע זה.

סיכון בריאותי (health risk) - שיעור היארעות של פגיעה בריאותית מוגדרת באוכלוסיה הנמצאת תחת חשיפה נתונה לגורם סיכון בפרק זמן נתון.

חשיפה תעסוקתית (occupational exposure) - חשיפה לגורם סיכון מתחום הגיהות התעסוקתית, המתממשת בדרכים שונות במקום העבודה או עקב העבודה.

מחלת מקצוע (occupational disease) - מחלה הפוגעת בעובד עקב עבודתו או עיסוקו, כתוצאה מחשיפה מתמשכת ומשמעותית לגורם סיכון.

ניטור סביבתי תעסוקתי (environmental monitoring) - מדידת רמות חשיפה לגורמי סיכון בסביבות העבודה, הערכת רמות החשיפה ומעקב אחריהן.

ניטור ביולוגי (biological monitoring) - מדידת רמות של מדדים בדגימות ביולוגיות המשמשים כסמנים לחשיפה תעסוקתית, הערכת רמות אלה ומעקב אחריהן.

רמה מרבית מותרת לחשיפה (Threshold Limit Value) - הרמה של גורם סיכון שעד אליה ותחת תנאיה יכולים כמעט כל העובדים להיחשף יום אחרי יום לאורך כל תקופת העבודה, ללא התפתחות השפעות בריאותיות מזיקות.

ניהול סיכונים (risk management) - תהליך רב שלבי ושיטתי לזיהוי, להערכה ולבקרה של סיכונים, במטרה לבטלם או לפחות לצמצם במידת האפשר. שלבי תהליך נהול הסיכונים כולל זיהוי גורמי-הסיכון, ניתוח סיכונים, הערכת סיכונים ובקרתם. בתחומי הגיהות והרפואה התעסוקתית מקובל לראות את הניתוח כחלק משלב ההערכה.

זיהוי גורמי סיכון (hazard identification) - חיזוי, איתור ותיעוד גורמי סיכון הקיימים באתר או בתהליך.

ניתוח סיכונים (risk analysis) - מיצוי תרחישי תאונה או תקרית אפשריים, לאחר זיהוי נוכחותם של גורמי-סיכון; הערכה של הסבירות להתרחשות תאונות או תקריות עקב קיומם של גורמי-הסיכון; הערכה של תוצאות התאונות או התקריות, אם יתרחשו; וחישוב אינטגרטיבי של רמת הסיכון הנגזרת מן ההערכות הקודמות.

הערכת סיכונים (risk assessment) - פרשנות של תוצאות ניתוח סיכונים, בדרך של הערכת המשמעות הערכית, הציבורית, הכלכלית והמדינית או הפוליטית של הסיכונים.

בקרת סיכונים (risk control) - בחירה והפעלה של אמצעים לביטול סיכונים או הפחתתם.

 

שלח להדפסה

חדשות

לכל החדשות