אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
header
                                                                                        פברואר 2024
"לומדת כיס" חדשה בנושא סוללות ליתיום
Image_learns...
מרכז הידע והחדשנות מציג מאמרים חדשים:
img

חשיפה לקור יכולה להוות סיכון תעסוקתי עבור עובדים רבים במגוון עיסוקים ועבודות חוץ. אפשר לצמצם ולמנוע פגיעות קור באמצעות קביעת נהלים, שיטות עבודה והתאמת משימות לעבודה בסביבה קרה.    
img1

התופעה האנושית של "נרמול הסטייה" מביאה לירידה לא מובחנת ומסוכנת בביצועי הבטיחות של ארגוני העבודה. מה הנהלת הארגון יכולה לעשות כדי לצמצם ולמנוע את התופעה? 
 
.

חידושי טכנולוגיה בתחום קסדות הבטיחות ועדכוני תחיקה, המחייבת חבישת קסדות בטיחותיות יותר, יכולים לסייע בצמצום ובמניעת פציעות ראש קטלניות באתרי בניה.
חדשות מהעולם
 
.

על פי חוק אמריקאי חדש, מעסיקים בתעשייה מרובת סיכונים יגישו דוחות תקריות אודות הפציעות והמחלות שנגרמו כתוצאה מהעבודה ו - OSHA יהיה רשאי לפרסם את המידע שייאסף. 
 
.
הצעה לאיסור השימוש במתילן כלוריד (דיכלורומתאן)

ה - EPA קבעה כי הכימיקל הנפוץ בתעשייה, מתילן כלוריד, מהווה סיכון בלתי סביר לפגיעה בבריאות העובדים והציבור הרחב והציעה לאסור את רוב השימושים התעשייתיים והמסחריים בחומר.   
 
.

האם פגם באטמי האוזניים שמייצרת חברת 3M גרם לפגיעה בשמיעה של תובעי החברה או שימוש לקוי בהם ? מהן המלצות המוס"ל לשימוש באטמים רב פעמיים?  
 
מאמר חדש לעת חרום
 

על פי הוראת שעה, נהגי משאיות ואוטובוסים מורשים מעתה לנהוג עד 14 שעות ביום. יש להגן עליהם מפני חשיפה לגורמי סיכון העלולים לגרום לתחלואה תעסוקתית.    
.
 
"אימון מידע" - שאילתות בבטיחות וגיהות
.
 
 
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה
{C}