אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
header
                                                                                         מרץ  2023
מרכז הידע והחדשנות מציג מאמרים חדשים:
 
img
מדריך לפיתוח וליישום תוכניות לבריאות ובטיחות תעסוקתית לעובדי מערכת הבריאות – דגשים

פירוט הנושאים שצריכים להיכלל בתוכנית לניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית לעובדי מערכת הבריאות, על פי המלצות ארגון הבריאות העולמי וארגון העבודה הבין-לאומי.  
img1
NFPA 70E - תקן לבטיחות בחשמל במקום העבודה 

סקירה כללית על המבנה והפרקים העיקריים של תקן בטיחות בחשמל לעובדים, הדרישות לשיטות עבודה בטיחותיות, לציוד ולתחזוקה, לפי מהדורת 2021 האחרונה של התקן. 
חדשות מהעולם
 
___________

לאחרונה עודכן התקן הבריטי הוולונטרי BS - 8484  המפרט את הדרישות להבטחת הגנת עובד בודד ולניהול שירותי עובד בודד בבריטניה כדי להתאימו לנורמות העבודה המשתנות ולהתפתחויות הטכנולוגיות. 
 
iStock-10687...
הזכות לסרב לעבודה מסוכנת - תחיקה בינלאומית

הזכות לסרב לעבודה מסוכנת היא זכות עובד בסיסית, המוכרת במדינות רבות בעולם ומבוססת על העיקרון שאין לדרוש מהעובדים לחשוף את עצמם לסיכונים תעסוקתיים.  
 
 
___________

ניטור דיגיטלי של מקום (חלל) מוקף
ניטור דיגיטלי של מקום מוקף המשלב עזרים דיגיטליים חדשניים מייעל את התקשורת הדו-צדדית בתוך המקום המוקף ומחוצה לו ומעלה משמעותית את רמת הבטיחות ורווחת העובדים הפועלים במקום המוקף.  
 
מחשבונים
"אימון מידע" - שאילתות בבטיחות וגיהות
"לומדת כיס" בנושא בטיחות אש:
safety_Commi...
footer_newsl...
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה