כניסה הרשמה צור קשר

הזכות לסרב לעבודה מסוכנת - תחיקה בינלאומית

מאת:יפעת זר, מדור ידע וחדשנות המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:07/03/2023


הזכות לסרב לעבודה מסוכנת היא זכות עובד בסיסית, המוכרת במדינות רבות בעולם ומבוססת על העיקרון שאין לדרוש מהעובדים לחשוף את עצמם לסיכונים תעסוקתיים ולתנאי עבודה מסוכנים העלולים להוביל לפציעה, למחלה או למוות כתוצאה מהעסקתם. למשל, חשיפה לחומרים מסוכנים ללא הדרכה או ללא ציוד מגן אישי, עבודה בגובה ללא הרשאה או הדרכה, פגיעה מכלי ומרכבי עבודה לא תקינים, עבודה במבנה לא יציב, העלול להתמוטט, עבודה בטמפרטורות קיצון או ללא אוורור, חשיפה למחלות מידבקות וכו'.  

זכות זו מוגנת באמנה 155 הבין-לאומית של ארגון העבודה הבינלאומי (ILO), ובמדינות רבות גם מעוגנת בחוק, כאמצעי הגנה חשוב שעוזר להבטיח את שלומם ואת רווחתם של העובדים. תקנות החוק והיקף הגנתו משתנים ממדינה למדינה. 

למשל, החוק הפדרלי Occupational Safety and Health Act
י(OSHA) בארצות הברית, חוק Occupational Health and Safety Actי(OHSA) באוסטרליה, חוק Health and Safety at Work Actי(HSWA) בניו זילנד וחוק Occupational Health and Safety Actי(OHSA) בקנדה קובעים כי עובדים, הסבורים או מאמינים כי הם מתבקשים לבצע מטלה או עבודה, שעלולות להזיק לבטיחות או לבריאות שלהם או של עמיתיהם לעבודה, או שהם או עמיתיהם לעבודה מצויים בסכנה מידית או קרובה, מורשים או אפילו מחויבים לסרב לעשות זאת ועליהם להעלות את חששותיהם אל מול מעסיקיהם או אל מול הרשות הרלוונטית לבריאות ולבטיחות תעסוקתית במדינתם, ללא חשש מפגיעה בתנאי העסקתם. 

המעסיקים, מצדם, מחויבים לנקוט את כל הצעדים האפשריים או את כל האמצעים הסבירים כדי לטפל בכל החששות שהועלו על ידי עובדיהם ולהבטיח את הבטיחות והבריאות של העובדים. חובה זו של המעסיקים מצטרפת לחובתם לקיים ולשמר סביבת עבודה בטוחה ובריאה לעובדים כל העת ולנקוט, בשגרה, אמצעים מתאימים, כגון הדרכות עובדים ואספקת ציוד מגן אישי לעובדים, כדי להגן עליהם מפני גורמי סיכון תעסוקתיים. קיימים חוקים אשר מטילים עונשים על מעסיקים שלא עומדים בהוראות החוק.

עם זאת, הזכות לסרב לעבודה מסוכנת אינה מוחלטת ועשויה להיות מוגבלת בנסיבות מסוימות, כגון כאשר המשימה נחוצה להגנה על תשתיות קריטיות או לבטיחותם של אחרים. למשל, לוחמי אש בתפקיד אינם יכולים לסרב להוראה לכיבוי דלקה מסכנת חיים בבניין מגורים. במקרים כאלה, מעסיקים עשויים לבטל את הזכות לסרב אם הם יכולים להוכיח שנקטו צעדים מתאימים למזער את הסיכונים לעובדיהם ושאין חלופות סבירות.


    מקור: Refusing unsafe work: A step
                          by step guide, CUPE


תהליך הגשת הסירוב לבצע עבודה מסוכנת והטיפול בו, כפי שמפורט בתחיקה, די דומה בכל המדינות. להלן דוגמה של תהליך כזה, המפורט בחוק הבריאות והבטיחות בעבודה Occupational Health and Safety Actי(OHSA) הקנדי:מקורות:
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה