כניסה הרשמה צור קשר

תשובת השבוע

האם נדרש בסולם קבוע התקנת נעילה למניעת עלייה/טיפוס?

 

משיב: המוסד לבטיחות ולגיהות   |  מס’ תשובה 76533  |  08/03/2023

 

דרישות כלליות להתקנה של סולמות קבועים קיימות בתקנות הבאות כולל התייחסות למניעת עליה למי שאינו מורשה: 
 
27. (א) תופש מפעל -  .....
            (2)  ינקוט אמצעים נאותים להבטיח כי תהיה גישה לסולם קבוע רק למי שהורשה לכך; ...
 
מידע נוסף קיים  בתקן ישראלי הבא: 
 
  • ת"י 14122 חלק 4 - סולמות קבועים
  אשר בו קיימות הדרישות (כל הפרמטרים) והנחיות התכנון והבנייה של סולם קבוע, כולל התייחסות לנושא. התקן ניתן לרכישה/לעיון בספריית מכון התקנים הישראלי.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה