כניסה הרשמה צור קשר

מדריך לפיתוח וליישום תוכניות לבריאות ובטיחות תעסוקתית לעובדי מערכת הבריאות – דגשים

מאת: דוד זיו, המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:02/03/2023


ארגון הבריאות העולמי (WHO) וארגון העבודה הבין-לאומי (ILO) פרסמו לאחרונה מסמך משותף ובו המלצות ודגשים לשמירת בריאותם ובטיחותם של עובדי מערכת הבריאות. המסמך מפרט את הנושאים שצריכים להיכלל בתוכנית לניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית לעובדי מערכת הבריאות.

הנחת המוצא היא שלכל עובדי מערכת הבריאות יש מטרה עיקרית אחת: לפעול למען שיפור בריאות הציבור, תוך שמירה על בריאותם ובטיחותם של עובדי המערכת.

מגוון העיסוקים והעובדים במערכת הבריאות רב ביותר. הוא כולל רופאים, אחיות, כוחות עזר, אנשי מקצוע בתחום מקצועות הבריאות כגון פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, פסיכולוגים, עבודה סוציאלית, טכנאי מעבדה, טכנאים לציוד רפואי ולא רפואי, עובדי עזר סיעודיים, עובדי בריאות קהילתיים. המונח "עובדי מערכת הבריאות" כולל גם עובדי ניהול ותמיכה בתחום הבריאות, כגון מנהלי בתי חולים, מנהלי יחידות בריאות מחוזיים (במשרדי הבריאות), מנקים, עובדי שינוע, אנשי תחזוקה, וכן, קבוצות תעסוקתיות אחרות הקשורות לבריאות, כפי שהוגדרו על ידי הסיווג הסטנדרטי הבין-לאומי של עיסוקים (ISCO-08).

עובדי מערכת הבריאות מתמודדים עם מגוון סיכונים תעסוקתיים הקשורים לזיהומים, הרמה ושינוע של חולים, כימיקלים מסוכנים, קרינה, חום ורעש, סכנות פסיכו-סוציאליות, אלימות והטרדות, פציעות, תברואה והיגיינה לא מספקים, שימוש בציוד ועוד.
 
שמירה על בריאותם, בטיחותם ורווחתם של עובדי מערכת הבריאות (מתוך "ארגון הבריאות העולמי – בריאות תעסוקתית עובדי הבריאות", 7 נובמבר 2017)

ברחבי העולם, שמירת הבריאות, הבטיחות והרווחה של עובדי מערכת הבריאות מפחיתה את עלויות ההוצאות התעסוקתיות (המוערכות בכ-2% מההוצאה על בריאות), וכמו כן, תורמת למזעור הנזק למטופלים (המוערך בכ-12% מההוצאה על בריאות). לדוגמה, בבריטניה, בשנת 2017, העלויות השנתיות של מחלות מקצוע, והפגיעות במגזר הבריאות והשירותים החברתיים היו הגבוהות ביותר מבין כל המגזרים, והוערכו בכ-3.38 מיליארד דולר.

יתר על כן, יישום מעורבות לאומית מרכזת לשמירה על בריאותם ובטיחותם של עובדי מערכת הבריאות תורמת להגברת חוסנם של שירותי הבריאות מול התפרצויות ומצבי חירום של בריאות הציבור, וכמו כן, תורמת לשיפור הביצועים של מערכות הבריאות על ידי:

1. 
מניעת מחלות ופגיעות תעסוקתיות.
2. 
הגנה וקידום הבריאות, הבטיחות והרווחה של עובדי הבריאות, ושיפור האיכות והבטיחות של הטיפול בחולים, וקידום הניהול של כוח האדם בתחום הבריאות והרווחה הסביבתית.


    מקור: Putting health workers at the centre of health system investments in COVID-19 and beyond


פגיעותם של העובדים

ארגון הבריאות העולמי פרסם בחודש נובמבר 2022 נתונים על פגיעותם של עובדים ועל העלויות הנובעות מכך.
 
 • כ-54% מעובדי הבריאות במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית סובלים משחפת סמויה, הגבוהה פי 25 מאשר בקרב האוכלוסייה הכללית.
 • בין 44% ל-83% מהאחיות במסגרות קליניות ובמרפאות באפריקה סובלות מכאבי גב תחתון כרוניים, לעומת 18% בקרב עובדי משרד.
 • ברחבי העולם, 63% מעובדי הבריאות מדווחים שחוו כל צורה של אלימות במקום העבודה.
 • במהלך מגפת הקורונה, סבלו 23% מעובדי מערכת הבריאות בקו החזית ברחבי העולם מדיכאון וחרדה, ו-39% סבלו מנדודי שינה. יתר על כן, מקצועות רפואיים נמצאים בסיכון גבוה יותר להתאבדות בכל חלקי העולם.
 • תנאי עבודה לא בטוחים, הגורמים למחלות תעסוקתיות, פציעות והיעדרויות, גובים עלויות כספיות משמעותיות ממגזר הבריאות - כ-2% מההוצאה על הבריאות.
 • עם זאת, עד כה רק ל-26 מתוך 195 המדינות החברות בארגון הבריאות העולמי יש מדיניות ותוכנית לאומית לניהול הבריאות והבטיחות התעסוקתית של עובדי מערכת הבריאות.

מגזר הבריאות והעבודה הסוציאלית ברחבי העולם כולל כ-136 מיליון עובדים, כ-70% מהם הן נשים. עם זאת, ההערכה היא כי צפוי מחסור של 18 מיליון עובדים למערכת הבריאות עד שנת 2030, בעיקר במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית-נמוכה. 

הצד המעשי-הטכני של הבריאות והבטיחות התעסוקתית מתפרס על כמה תחומים, הכוללים תעסוקה רפואית, סיעוד, ארגונומיה, פסיכולוגיה, היגיינה, הנדסת בטיחות ועוד.
 

מהי בטיחות ובריאות תעסוקתית על פי תפיסת מערכת הבריאות?

בריאות ובטיחות תעסוקתית חודרת לתחומים רבים בעבודה:
 
 • קידום ושימור בריאותם הפיזית, הנפשית, ורווחתם החברתית של העובדים בכל מגוון העיסוקים.
 • מניעת עזיבת עובדים מסיבות רפואיות שנגרמו מתנאי העבודה.
 • הגנה על העובדים מסיכונים תעסוקתיים הנובעים מגורמים תעסוקתיים, המשפיעים לשלילה על הבריאות.
 • העסקת עובדים בסביבה תעסוקתית המותאמת ליכולתם הפיזית והפסיכולוגית.

מה נכלל בתוכנית לניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה עבור עובדי מערכת הבריאות?
 
• תוכניות ברמה לאומית ומטה בהתאם למִתקני הבריאות:
 
 • מניעת מחלות ופגיעות הנובעות מהעבודה ובמהלכה.
 • בניית סביבת עבודה בריאה ובטוחה יותר.
 • קידום בריאותם ורווחתם של עובדי מערכת הבריאות.
 
• התוכנית לבריאות ולבטיחות בתעסוקה עבור עובדי מערכת הבריאות צריכה להתבסס, בין השאר, על העקרונות האלה:

 
 • המעסיקים חייבים ליישם אמצעי בטיחות לשמירה על בריאותם ובטיחותם   של העובדים; לעובדים עומדת הזכות לתנאי עבודה בטוחים; חובתם לציית להנחיות הבטיחות ולנקוט את הזהירות הנדרשת כדי לשמור על בריאותם ועל בטיחותם.
 • אמצעי הבטיחות והבריאות הננקטים מחייבים מערכת ניהולית לתפעולם, למעקב אחריהם ולעדכונם באופן שוטף. כמו כן, נדרש קיום דיאלוג שוטף בין המעסיקים, לעובדים ונציגיהם, וכן נדרשת מעורבות של הבעלים.
 • אפשר להגביר את יעילות התוכנית לשמירה על בריאות העובדים במערכת הבריאות על ידי שילובן יחד של כל התוכניות לבטיחות ולאיכות הטיפול, לניהול כוח האדם וליצירת אווירה בריאה.
 • מטרת התוכנית היא לכלול את כל עובדי מערכת הבריאות בכל סוגי מתקני הבריאות וליישמה בשגרת העבודה, כך שיובטחו בריאותם ובטיחותם של עובדי המערכת בכל עת.
 • פיתוח ויישום התוכניות צריך להיות מותאם מגדרית ולא מפלה, תוך התחשבות בשמירת בריאותם של עובדות המערכת והדרישות הייחודיות להן. כולל עובדים ועובדות זרים, מתנדבים ומתנדבות, ואת העובדים בתנאי העסקה מסוכנים.
 
            מחזוריות השיפור המתמשך של מערכת ניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית

מקור: Occupational safety and health in public health emergencies A manual for protecting health workers and responders
 

אלמנטים העקרוניים שצריכים להיכלל בתוכנית הבטיחות והבריאות הלאומית 
 
 • הצהרה על מדיניות לאומית לבטיחות ולבריאות בתעסוקה עבור עובדי המגזר בכל הרמות.
 • מינוי יחידה או אדם כאחראי לבריאות ולבטיחות תעסוקתית של עובדי מערכת הבריאות.
 • קיום ועדת היגוי משותפת למעסיקים ולעובדים, ולנציגיהם ברמה הלאומית, כדי לפקח, לעקוב ולהעריך את יישום תוכנית הבטיחות והבריאות התעסוקתית של עובדי המגזר.
 • פרסום תקנות, נהלים ותקנים למניעה ולבקרה של סכנות בריאותיות תעסוקתיות במגזר הבריאות.
 • קביעה של סדרת יעדים, מטרות ומדדים לניטור ולהערכה של יישום התוכנית, המשתלבים במערכת המידע הלאומית לנושאי הבריאות.
 • הקמת מנגנונים ומקורות למימון אמצעי הבטיחות והבריאות של עובדי המגזר.
 • משאבי אנוש זמינים לנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתיים במערכת הבריאות אשר להם ידע ומיומנות מתאימים.
 • אספקה ככל שיידרש של ציוד, צמ"א, חיסונים, מִכשור רפואי, ציוד וכלים הנדרשים לעבודה בטוחה של עובדי הרפואה.
 • קביעת נהלים למתן שירותי טיפול בריאותי תעסוקתי איכותיים לעובדי המערכת, ותכנון הרחבתם ככל שיידרש.
 • קביעת מדיניות לתמיכה בעובדי המערכת נשאים של מחלות שונות, כגון וירוס הכשל החיסוני האנושי (איידס), שחפת (TB) ודלקת הכבד (הפטיטיס B ו-C).
 • קידום מחקרים בנושאי בריאות ובטיחות תעסוקתית של עובדי מערכת הבריאות ויישומם ביום-יום, בדגש על מקרים של כמה חשיפות בו-זמנית ויעילות ההתערבות היישומית.

התפתחות ציוד המגן האישי לאורך הדורות: המגפה באתונה בשנת 430 לפני הספירה, מגפת הדבר (המוות השחור) במאה ה- 17, נגיף האבולה בשנת 2014 ונגיף הקורונה בשנת 2020

מקור: Protecting Health Care Workers: A Need for Urgent Action
  
 התוכנית לניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית במתקני הבריאות תכלול:

 
 • קביעת מדיניות לניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית במתקני הבריאות
 • קביעת מוקדים ייעודיים להדרכה ולהכשרה של העובדים
 • הקמת ועדות בטיחות ומיסוד הפגישות בהתאם לדרישות התחיקה
 • ביצוע הדרכות תקופתיות לעובדים בהתאם לסוג עיסוקם
 • ביצוע הערכת סיכונים תקופתית באופן קבוע או שינוי בתנאי העבודה ודרכי מניעת סיכונים ותיעוד שלהם.
 • הכנת תוכנית לשיפור העבודה בהיבט הבטיחותי, יישום, בקרה והערכה בשיתוף ועדת הבטיחות ונציגי העובדים.
 • קביעת מדיניות לחיסון עובדי מערכת הבריאות בהתאם למדיניות החיסונים הלאומית ותנאי העבודה הייחודיים לעובדים.
 • מתן חיסונים ללא עלות לכלל עובדי מערכת הבריאות הנמצאים בסיכון, כולל עובדי ניקיון והמטפלים בפסולת.
 • הכנת נוהלי דיווח סטנדרטיים לדיווח על חשיפה בשוגג לסכנות תעסוקתיות או על תקריות, תוך הימנעות מהאשמת סביבת העבודה המהווה מחסום לדיווח.
 • הכנת נוהל לתיעוד ולדיווח על התרחשות תאונת עבודה, מחלת מקצוע, או אירוע מסוכן, תאונות בדרך לעבודה וחשד למקרים של מחלות מקצוע.
 • קיום מערך לגילוי מוקדם לעובדים, ללא עלות; וכן, אבחון, טיפול, השגחה, דיווח ותמיכה לפגיעות ולמחלות מקצוע, כולל הידבקות בזיהומים תעסוקתיים, כגון HIV, הפטיטיס B ו-C, שחפת, COVID-19 (קורונה) ללא עלות לעובדים תוך שמירה על חיסיון רפואי.   
 • בניית מערכת (מסד נתונים) עם אינדיקטורים לאיסוף שוטף של נתונים, מעקב וניתוח הנתונים, דיווח ונקיטת פעולות מתקנות בהתאם, כדי לקדם את הבריאות והבטיחות של עובדי מערכת הבריאות.
 • אספקת אמצעי רווחה הולמים כמי שתייה, מתקני תברואה וסידורי רחצה, מלתחה, מקום למנוחה ואכילה, נהלים לאיסוף ולטיפול בפסולת, נוהלי בטיחות לשימוש בכימיקלים מסוכנים.
 • הכנת נוהלי עבודה עבור צוותי החירום של מערכת הבריאות (צוות תגובה ראשוני) בעת אירועי מזג אוויר קיצוניים.
 
סיכום

בריאות היא זכות אנושית אוניברסלית, שנחשבת כתורמת העיקרית לרווחה, לפיתוח כלכלי, לצמיחה, לעושר ולשגשוג. למערכות הבריאות תפקיד מרכזי בהגנה, בשיקום ובשמירה על בריאות האוכלוסייה. כוח אדם מיומן ומאומן היטב, בעל מוטיבציה, הוא עמוד השדרה של כל מערכת בריאות ובלעדיו לא יתקיימו שירותי בריאות.

עובדי בריאות ברחבי העולם נמצאים בחזית המאבק היום-יומי להכלת מחלות ולהצלת חיים, תוך סיכון בריאות ולפעמים גם חיים. תנאי עבודה לא בטוחים מגבירים את הסיכון למחלות ולפגיעות מקצוע בקרב עובדי הבריאות ומסכנים את בטיחות החולה, את איכות הטיפול ואת החוסן הכללי של מערכת הבריאות.

המסרים המרכזיים הם:

 
 • הגנה על עובדי מערכת הבריאות והבטחת בריאות ובטיחות תעסוקתית מהווה בסיס למערכות בריאות חזקות ומתפקדות.
 • עובדי מערכת בריאות ניצבים בפני מגוון סיכונים תעסוקתיים כביולוגיים, כימיים, ופיזיים, סיכונים ארגונומיים ופסיכו-סוציאליים, כולל אלימות. כל אלה משפיעים על בטיחות הבריאות של העובדים והחולים.
 • הבטחת הבטיחות והבריאות התעסוקתית של עובדי הבריאות צריכה להיות בראש סדר העדיפויות ומהווה תנאי מקדים לטיפול איכותי.
 • מומלץ להכין תוכניות מקיפות, כולל התייחסות מגדרית לנושאי בריאות ובטיחות תעסוקתית לעובדי בריאות, בהתאם למדיניות ותחיקת הבריאות והבטיחות התעסוקתית, כדי להגן ביעילות על עובדי מערכת הבריאות.
  
מקורות

 
♦ Caring for those who care: guide for the development and implementation of occupational health and safety programmes for health workers: executive summary
♦ Caring for those who care: national programmes for occupational health for health workers: policy brief
♦ PROTECTING, SAFEGUARDING AND INVESTING IN THE HEALTH AND CARE WORKFORCE
♦ New WHO/ILO guide urges greater safeguards to protect health workers
♦ Occupational health: health workers
♦ Protecting workers' health
♦ Occupational hazards in the health sector
♦ Environmental health hazards
♦ Putting health workers at the centre of health system investments in COVID-19 and beyond
♦ Occupational safety and health in public health emergencies: a manual for protecting health workers and responders, Geneva 2018
♦ PROTECTING HEALTH CARE WORKERS: A NEED FOR URGENT ACTION
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה