כניסה הרשמה צור קשר

ניטול ידני: משוואת NIOSH לניתוח מטלות ניטול

מאת:ד"ר יוהנה גייגר, מדריכת ארגונומיה ארצית, המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:28/01/2015ניטול ידני, המוגדר ככל פעולה הדורשת הרמה, הורדה, נשיאה, היפוך, בלימה או הזזה של חפץ על ידי אדם, מהווה גורם סיכון משמעותי לפגיעות תעסוקתיות.  המינהל הבריטי לבטיחות ולבריאות מעריך כי פגיעות הקשורות לניטול גורמות ל- 38% מכל הפגיעות התעסוקתיות בהן עובד נעדר מעבודתו שלושה ימים או יותר. כמחצית מפגיעות הגב המדווחות נובעות מפעולות ניטול. 

על מנת לזהות גורמי סיכון במטלות ניטול, יש לערוך ניתוח ארגונומי, המתבצע על סמך תצפית מובנת, ובאמצעות כלים ארגונומיים מקובלים. כלים אלה מספקים אומדן כמותי של רמת העומס במטלת הניטול הנבדקת. (
לכתבה)


בכתבות קודמות  תוארו שני כלי ניתוח שונים למטלות הרמה:
 
 • תקן ישראלי 11228-1 ניטול ידני: הרמה ונשיאה (לכתבה)
 •  ACGIH Lifting TLV (לכתבה)

כלי נוסף לניתוח מטלות הרמה הוא משוואת NIOSH  להרמה (NIOSH Lifting Equation). המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ובריאות בעבודה (NIOSH)  פרסם מחקר מעמיק הדן בפגיעות ניטול, ובפרט בפעולות הרמה.  המחקר הציע לראשונה כלי לחישוב גבולות ההרמה הבטוחה – משוואת ההרמה של NIOSH.  בשנת 1994 הרחיב NIOSH  את המשוואה לגרסתה המותאמת.  היא מהווה בסיס לכלי ניתוח נוספים רבים.   מטרת הכלי היא להעריך את רמת הסיכון לפגיעות גב במטלת הניטול הנבדקת. תוצר המשוואה הוא המשקל המרבי המומלץ:  RWL (Recommended Weight Limit).

המשוואה מתייחסת לתנאי הניטול המוזנים למשוואה. פרט לערך של העומס הקבוע (LC- Load Constant), לכל ערך נצמד כופל (M) לצורך החישוב:

LC - ערך קבוע של 23 ק'ג
H -  המרחק האופקי בין גוף העובד לבין ידיו האוחזות במשא
V -  גובה הידיים מהרצפה בתחילת הניטול
D -  הפרש הגבהים בין תחילת הניטול לסיומו
A -  זווית סטיית הגוף מקדמת הגוף (המישור הסגיטלי)
F -  תדירות פעולה
C -  טיב האחיזה

שלב ראשון: חישוב המשקל המרבי המומלץ (RWL - Recommended Weight Limit)

על מנת לחשב את המשקל המרבי המומלץ, יש למדוד את הנתונים הנדרשים (ראה איור). 

 


לאחר המדידה, יש להזין את הערכים למשוואה באמצעות כופלים מוגדרים. (M- Multiplier) . לדוגמה, הערך המוזן עבור מרחק המשא מן הגוף (HM) מחושב לפי חלוקת 25 למרחק הנמדד בסנטימטרים. יש לחשב ארבעה ערכים באמצעות כופלים:
שני הכופלים הנוספים, המתייחסים לתדירות הפעולה ולטיב האחיזה, מוגדרים בטבלאות ערכים.

כופלים לאיתור בטבלאות:

 
 • הערך של כופל התדירות (FM) מתבסס על מספר ההרמות לדקה, משך הפעולה וגובה הידיים מהרצפה (עד 75 ס"מ או יותר מ- 75 ס"מ). 
 • הערך של כופל ממשק האחיזה (CM) מתבסס על גובה הידיים מן הרצפה (עד 75 ס"מ או יותר מ- 75 ס"מ) והגדרת האחיזה כ"טובה", "בינונית" או "גרועה". 
 
שלב שני: חישוב אינדקס ההרמה  (Lifting Index- LI)

התוצר השני של משוואת NIOSH  מספק השוואה בין המשקל המורם בפועל לבין המשקל המומלץ בתנאי הניטול המוגדרים.


אינדקס ההרמה מצביע על רמת הסיכון היחסי לפגיעות גב במטלה הנבדקת:

ערך LI  עד 1  מצביע על רמת סיכון סבירה עבור רוב העובדים
ערך LI בין 1 לבין 3  מצביע על סיכון מוגבר עבור חלק גדול מן העובדים
ערך LI מעל 3  מצביע על רמת סיכון בלתי קבילה

יש לשאוף לתכנן מטלות הרמה ברמת סיכון מינימלית, או באינדקס הרמה פחות מ- 1.0.

יישום משוואת NIOSH  במטלות הרמה

ביישום משוואת NIOSH, המשקל המרבי המומלץ להרמה בתנאים אופטימליים הינו 23 ק'ג.  בפועל, תנאים אלה נדירים במקומות עבודה, וניתן להיעזר במשווה בתהליך ארגונומי של איתור גורמי סיכון והפחתתם.

לדוגמאות חישוב, ולפרטים נוספים, ראו במדריך היישום למשוואת NIOSH:
למדריך

ניתוח על פי משוואת NIOSH  עשוי לסייע לאיתור רמת הסיכון במטלות הרמה.  ניתן להיעזר במידע זה לצורך תיעדוף עמדות עבודה לשינוי או לשיפור, על פי רמת הסיכון היחסי. 

כמו כן, ניתוח השפעתם של הגורמים השונים – מרחק המשא מן הגוף,  תדירות הפעולה, טיב האחיזה וכו' – עשוי להצביע על דרכים להפחתת רמת הסיכון הכולל. לדוגמה, במטלה בה תרומת מרכיב CM (טיב ממשק האחיזה) משמעותית בהפחתת המשקל המרבי המומלץ (RWL), ייתכן ושיפור באחיזה או הוספת ידיות יפחיתו באופן משמעותי את רמת הסיכון.

קיימות מספר גרסאות מכוונות המסייעות בחישוב המשקל המרבי המומלץ ואינדקס ההרמה.  אלו כוללות:

 
 • מחשבון המרכז הקנדי לבטיחות ובריאות בעבודה: למחשבון
 • מחשבון מדינות אורגון וושינגטון בארה"ב: למחשבון

מגבלות הכלי

חשוב לזכור כי משוואת NIOSH  נועדה לניתוח מטלות הרמה והורדה בלבד, ואינה מפיקה מידע מספק לניתוח מטלות אחרות.  בתנאי עבודה מציאותיים, חלקן הגדול של מטלות הניטול משלבות מגוון פעולות כגון נשיאה, משיכה, דחיפה או צורות ניטול נוספות, ולכן נדרשת הערכה נוספת. 

תנאי נוסף ליישום המשוואה הוא מיעוט מאמצים נוספים פרט למטלת ההרמה. במקרה שמטלות נוספות כגון נשיאה, הליכה, טיפוס ועוד מרכיבים יותר מ- 10% מפעולת העובד, הניתוח באמצעות הכלי אינו מדויק.

תנאים נוספים שמשוואת NIOSH אינה מכסה:

 
 • הרמה או הורדה ביד אחת
 • מטלות הרמה הנמשכות יותר משמונה שעות
 • הרמה או הורדה במנח של ישיבה או כריעה, או במרחב מוגבל
 • הרמה או הורדה של משאות בלתי יציבים
 • שילוב של הרמה או הורדה עם נשיאה, משיכה או דחיפה
 • הרמה או הורדה במהירות גבוהה
 • תנאי ניטול בלתי יציבים, כגול רצפה חלקה
 • תנאי סביבה בלתי נאותים כולל טמפרטורה או לחות קיצוניות

בנוכחות תנאים אלה, יש לפנות לניתוח ארגונומי מעמיק על מנת לבחון את רמת הסיכון המדויקת.

הפחתת עומסים במטלות ניטול

ככל יתר הכלים לניתוח מטלות ניטול, משוואת  NIOSH אינה מספקת תשובה חד-משמעית לשאלה "כמה מותר להרים".  בכל מטלות ניטול, המשקל המרבי הבטוח להרמה תלוי בנסיבות המטלה, באפיוני העובד ובתנאי הסביבה.  יש לשאוף להפחתת העומסים בניטול במגוון אמצעים, כולל החלפת הניטול הידני באמצעי עזר לשינוע  משאות, על מנת להבטיח סיכון מינימלי למרבית העובדים.
 
מקורות:

 
NIOSH. 1991. Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation. www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/

Canadian Centre for Occupational Health and Safety. What is the Revised NIOSH Lifting Equation?.http://www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/niosh/assessing.html .

HSE. 2004. Manual handling. Manual Handling Operations Regulations 1992 (as amended). http://www.hse.gov.uk/pubns/books/l23.htm

 


 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה