כניסה הרשמה צור קשר

חשמל בענף הבניה - אוסף חוקים, תקנות, תקנים

תאריך:18/06/2018


מרכז המידע והאינטרנט של המוסד לבטיחות ולגהות יוצא בסדרת פרסומים בהם ירוכזו אוסף חוקים, תקנות, תקנים ופסקי דין במספר נושאים בתחום הבטיחות והגהות. הנושא השני הינו: אתרי בניה - חשמל.


אתרי בנייה - חשמל

תחיקה
 
החוק התקנה הרלוונטית
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשס"ג-2002  
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990 תקנה 2  - מוליכי חשמל על – קרקעיים
תקנה 5  - לוח חשמל לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד
תקנה 6  - מכשיר חשמלי מיטלטל המוחזק ביד
תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה מפני חישמול במתח עד 1000 וולט), תשנ"א-1991
 
תקנה (5) 34  - הגנת גופים מתכתיים בפני חישמול
תקנה 76  - תקינות מערכת ההארקה ואמצעי ההגנה בפני חישמול
תקנה 79  - בדיקת מערכות הארקה ואמצעי הגנה
תקנות החשמל (התקנת מוליכים), תש"ל-1970 תקנה 22  - התקנת מוליך חשוף
תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1,000 וולט), התשנ"א-1991  
תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תש"ס-2000   

תקינה

מוליכים, פתילים, כבלי חשמל 

תקן ישראלי 473 - כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: דרישות כלליות.

תקן ישראלי 60227  חלק 5 - מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים (שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים גמישים) פתילים.

תקן ישראלי 60227  חלק 7 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט:כבלים גמישים מסוככים ולא מסוככים בעלי שני מוליכים או יותר.

תקן ישראלי 60245  חלק 4 - כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים וכבלים גמישים.

תקן ישראלי 60245  חלק 8 - כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים ליישומים הדורשים גמישות גבוהה.

תקן ישראלי 61316 - תופי כבלים לשימוש תעשייתי.
  
תקן ישראלי 1109  חלק 2 -  תקעים, בתי-תקע, ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה דרישות חליפות למידות הפינים והשפופרות של האבזרים.

תקן ישראלי 61439  חלק 1 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליותאתרי בנייה - מרחקי התקרבות בעת ביצוע עבודות בנייה  

תחיקה

 
החוק התקנה הרלוונטית
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007 תקנה 16 - עבודה בקרבת קווי חשמל
תקנה 164 - עבודה בקרבת קווי חשמל
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966 פרק ששי: קרבה של מיתקן חשמל או קו חשמל עילי

תקינה

תקן ישראלי 4473 חלק 1 - כללים לשימוש בטיחותי במכונות הרמה: עגורנים

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה