כניסה הרשמה צור קשר

גליל גזים מיטלטל - סימון בדיקה תקופתית

מאת: נחום רוזנברג, מדריך בנייה ותעשייה ראשי, מינהל הנדסת בטיחות ופרויקטים, המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:18/11/2018


גלילים מיטלטלים לגזים משמשים במקומות עבודה רבים, כגון תעשייה, רפואה, בנייה, ולצורך עבודות שונות. במהלך ביקוריהם של מדריכי התעשייה והבנייה במקומות העבודה השונים עלה כי מנהלי העבודה והמעסיקים לא מוּדעים לצורך בבדיקה תקופתית לגלילים.

בדיקות תקופתיות לגלילי גז (למעט גפ"מ) נעשות בהתאם לדרישות התקן: *
ת"י 712  גלילים מיטלטלים לגזים : כללי בטיחות, 1968תחום תקן זה לגליל גז החל מנפח של 1.0 ליטר.
 
תקן זה כולל את החלקים הבאים:
 
  • ת"י 712 חלק 1 – גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה ללא תפר.
  • ת"י 712 חלק 2 – גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה מרותכים.
  • ת"י 712 חלק 3 – גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי סגסוגת אלומיניום ללא תפר.

התקנים הם רשמיים – מחייבים.
 
תחום תקנים אלה מיועד לגלילי גז החל מנפח של 0.5 ליטר עד לנפח של 150 ליטר. התקנים קובעים את מועדי הבדיקות התקופתיות ואת טבעות הסימון. 

עם זאת, קיימת התייחסות לגלילים ישנים כלהלן, מתוך חלק 3 של התקן (ההתייחסות זהה גם לחלקים 1,2).

Annex B
Inspection periods
ה- Annex החל בתוספת זו: Table B.1
Intervals between periodic inspections and test
לאחר כותרת הטבלה תוסף הערה בעברית כמפורט להלן:

הערה
הטבלה חלה על גלילים ששנת ייצורם מ- 2002 והלאה.
הטבלה אינה חלה על גלילים ששנת ייצורם לפני 2002. על גלילים אלה חלות הדרשיות שלהלן:
תדירות הבדיקות של הגלילים תהיה כמפורט להלן:
גלילים לגז משתך, למעט אמוניה ופחמן דו-חמצני - כל שנתיים:
גלילים של יתר הגזים - כל חמש שנים.

ספק הגז לא ימלא את הגליל, במידה שחלף מועד הבדיקה ההידרוסטטית. יש לבדוק בתקן המתאים (בהתאם לסוג הגליל) את טווחי הזמן שבין בדיקה לבדיקה. כדי להקל על זיהוי מועד הבדיקה התקופתית האחרונה של הגליל, מרכיבים טבעת בין השסתום לגליל, המתאימה בצבע ובצורה לשנת הבדיקה, ונוסף על כך, מטביעים על הגליל את תאריך הבדיקה האחרון.

הטבלה המצורפת חלה על גלילים ששנת ייצורם 2002 ואילך.


טבעות סימון וזיהוי שנתון בדיקה הידרוסטטית על מכלי גז
 
(עפ"י ת"י 712 חלק 1)
 
 

הערה: תאריך הבדיקה הקובע (חודש ושנה) הוא התאריך המוטבע על הבלון.

* את התקנים אפשר לרכוש במלואם במכון התקנים הישראלי.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה