כניסה הרשמה צור קשר

הודעת מכרז מתאריך 2/12/20

תאריך:02/12/2020


מכרז מס' 20/20 לפיתוח ותחזוקת אתר אינטרנט ושירותים נוספים עבור המוסד לבטיחות ולגיהות
 
מעדכן המוסד את הפרטים הבאים:
  1. את שאלות ההבהרה יש להעביר לכתובת המייל: internet@osh.org.il ולא לכתובת שהופיעה במסמכי המכרז המקוריים. יודגש כי שאלות שכבר נשלחו לכתובת הנכונה – אין צורך לשלוח שנית.
  2. המועד האחרון להעברת שאלות בהתאם לסעיף 1.3 במכרז יעודכן ליום ראשון 6/12/20 עד השעה 12:00.
  3. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יעודכן ליום חמישי 17/12/20 עד השעה 12:00.

 

שלח להדפסה