כניסה הרשמה צור קשר

בוטלה הוראה מיוחדת לקיום עבודות ללא מנהל עבודה

 

עודכן ב:20/11/2018

 

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית שבמשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים פרסם בתאריך 14.11.18 הודעה:
 
לתשומת ליבכם,

מסתיים תוקפה של הוראה מספר 448106, לפיה קיימות עבודות בנייה הניתנות לביצוע ללא מנהל עבודה.
 
מינהל הבטיחות והגהות התעסוקתית מודיע כי מועד ביטול ההוראה בדבר: עבודות בהן אין חובת דרישה למינוי מנהל עבודה בעבודות בנייה-  ייכנס לתוקף תוך 6 חודשים מתאריך ההודעה ( 20.05.2019), או במועד התקנת תקנות אשר יסדיר עניין זה בתקנות, (המוקדם מביניהם).

בימים אלו מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית פועל להסדרת הנושא בתקנות עבודות בנייה.  

 

מקור: אתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

 

שלח להדפסה