כניסה הרשמה צור קשר

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) (הוראת שעה)

 

עודכן ב:06/01/2009

 

בקובץ התקנות 6740 מיום 04.01.09 התפרסמו תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) (הוראת שעה), התשס"ט-2009.

על פי הוראת השעה, בשטח שבו חלות הכרזות על מצב מיוחד בעורף רשאי אדם הלובש אפוד מגן לבצע כל עבודה בגובה שחלות עליה התקנות, כשהוא רתום לחגורת קוונים במקום לרתמת בטיחות, או רתמת בטיחות לטיפוס, לפי העניין.

להלן הנוסח המלא מתוך הרשומות:

 

מקור:מחלקת רשומות, משרד המשפטים .

 

שלח להדפסה

תשובת השבוע

מתאריך: 16.05.2022

 

שאלה:

מהם כללי שמירת קשר עם עובד בודד/עובד יחיד?

 

התשובה:

יש לתת בידי עובד בודד או מבודד אמצעי קשר ונוהל קשר עם גורם זמין.

 < קרא עוד

 

לארכיון תשובת השבוע