כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרשת הארקה למתקן מים קרים לשתייה (cooler)?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 72651  |  05/01/2021

 

 
תקנת משנה (5) לתקנה 35 מחייבת, כדלהלן:
 
"בכפוף לתקנות אלה יוגנו בפני חשמול כל גופי המתכת במתקן וכל החלקים המתכתיים הקשורים לגופי מתכת כאמור, שאדם עלול לבוא איתם במגע, לרבות:
.......
(5)  מחיצת מתכת, רשתות הגנה ומבנים מתכתיים, נושאי ציוד חשמלי......" 
 
מערכת ההארקה של המתקן תהיה במצב תקין בכל עת ותיבדק כפי שנקבע בפרק "ח" לתקנות המאוזכרות לעיל. מהתקנות:
 
  • 30 . תקינות של החיבורים
כל החיבורים במערכת ההארקה יבטיחו מגע חשמלי בטוח ובר-קיימא ויתוחזקו במצב תקין לשם הבטחת הרציפות החשמלית של מערכת ההארקה, כך שלא תופסק, אלא לצורכי בדיקה בלבד.
 
  • 33.  מוליך הארקה בפתיל זינה
ניזון מכשיר מסוג I באמצעות פתיל - יהיה מוליך הארקה כלול בתוך הפתיל.
 
  • 79.  בדיקת מערכות הארקה ואמצעי הגנה
(א)  מערכות הארקה ואמצעי הגנה בפני חשמול במתקן צריכה ייבדקו לפני הפעלת המתקן או לאחר שינוי יסודי במתקן וכן בכל בדיקה של המתקן.
(ב)  בבדיקה יבוקר אם התקיימו הוראות תקנות אלה במערכת ההארקה ובאמצעי ההגנה בפני חשמול.
 
לא אותרה דרישה תחיקתית להוספת שלוחת הארקה חיצונית למתקני מים קרים (קולרים) מעבר לדרישות המחוקק שבתקנות האמורות.
                                                         

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה