כניסה הרשמה צור קשר

מתי נדרש להתקין "דלת אש" במבנים?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 68191  |  25/11/2019

 

יעודן של "דלתות אש" הינו לחצוץ, לפרק זמן מוגדר, בין החדר בו פרצה השריפה לבין התפשטותה לחדר אחר, ובכך למנוע פגיעה באנשים השוהים בחדר שאליו האש לא חדרה. "דלת האש" אינה ננעלת ותמיד חייבת לאפשר פתיחה לכיוון היציאה המהירה ביותר מהמבנה. במבני ציבור גדולים נוהגים להתקין בדלת ידית בהלה אשר מאפשרת מילוט במקרה של תנועה המונית לכיוון המילוט. הידית תפתח את הדלת בכל מצב.

ההתייחסות לנושא "דלתות אש" לסוגיהן השונים, כולל הדרישה והתנאים להתקנת דלתות אש והמקומות בהם נדרש להתקין אותם, מופיעה בתקנות הבאותתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל-1970. התקנות מפרטות פירוט רחב לגבי התקנת "דלתות אש" בהתאם לסוג הבניה, מיקום, הפרדה בין אגפים שונים ושירותים נוספים.

על מנת לדעת היכן והאם נדרש להתקין "דלת אש", יש להתייחס פרטנית לגופו של כל מקרה ע"פ התקנות הנ"ל, ואין תשובה גורפת אחת. ולעיתים אף דרושות דרישות פרטניות של רשות הכבאות לאתר המסוים. 
 
להלן מס' דוגמאות מתוך תחיקה זו:


א. הגדרה של דלת אש מופיעה בתקנה הבאה: חלק ג' – בטיחות אש בבניינים, פרק א': פרשנות וכללי, סימן א': פרשנות מובא מהתקנות: 

הגדרות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008
 
3.1.1.1 בחלק זה -
"אגף אש" - חלק מבניין המופרד מחלקי הבניין האחרים באמצעות אלמנטים עמידי אש כמפורט בתקנות אלה;
"דלת אש" - דלת עמידת אש למשך זמן שיציין עורך הבקשה ושלא יקטן מ–30 דקות, והמתאימה לתקן הישראלי - ת"י 1212, חלק 1 - מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות - לגבי דלתות אש סובבות; ותקן ישראלי ת"י  1212 דלתות אש: עמידות אש - לגבי דלתות הזזה;

 
ב. 
לדוגמה דרישות להתקנת דלת אש, פרק ג' הפרדות ועמידות אש, סימן א': הפרדות, 

הפרדה בין דרכי מוצא והבניין תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.3.1.1 הפרדה בין דרך מוצא לבין שאר חלקי הבניין תהיה לפי הדרישות המפורטות בפרט 3.3.1.2.

הפרדת חדר מדרגות מהבניין תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.3.1.2 (א) חדר מדרגות בבניין גבוה או בבניין רב-קומות, המשמש מוצא בטוח יופרד משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך 120 דקות לפחות.
  (ב) חדר מדרגות בבניין שאינו בניין גבוה או בניין רב-קומות, המשמש מוצא בטוח, יופרד משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך 60 דקות
   לפחות.
  (ג)  עמידות האש של דלתות אש בחדרי מדרגות המשמשים חלק ממוצא בטוח, תהיה 30 דקות לפחות בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1212 – דלתות אש: עמידות אש.

הפרדת קומות השירותים משאר חלקי הבניין תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.3.1.3 (א) בכל בניין תהיה הפרדת אש ועשן בין קומות שטחי שירות או חלק מהן, המכילות, בין השאר, חניון רכב, מחסנים, חדרי הסקה, מיתקני חשמל ראשיים וחדרים טכניים, לבין שאר חלקי הבניין; ההפרדה האמורה תהיה על ידי אחד או שילוב של אמצעים אלה:
(1)   מחיצות אש בעלת עמידות אש למשך שעתיים לפחות;
(2)   תקרות ורצפות הגובלות בבניין, בעלות עמידות אש למשך שעתיים לפחות;
(3)   דלת אש בעלת עמידות אש למשך 30 דקות בידוד ו-90 דקות כשל תחילי ויציבות;
(4)   דלת אש, בכניסה לחדר מדרגות מוגן בבניין המשמש למגורים, בעלת עמידות אש למשך 30 דקות בידוד ו-30 דקות כשל תחילי ויציבות.

.....


חומר נוסף בנושא: תקינה

קיימת סדרת התקנים הבאים לדלתות אש ועשן:

 
ת"י 1212 דלתות-אש: עמידות אש תקן רשמי
ת"י 1212 חלק 1 מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות תקן רשמי
ת"י 1212 חלק 3 מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות עשן  
ת"י 1212 חלק 4 מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: התקנה של דלתות אש סובבות  

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה