כניסה הרשמה צור קשר

אודות האתר

אתר המוסד לבטיחות ולגיהות - מקור מידע מרכזי לקידום הבטיחות והבריאות בעבודה בישראל

 

אתר המוסד לבטיחות ולגהות משמש כערוץ אינטרנטי של המוסד להפצת מידע ומתן שירותים לציבור בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. האתר מיועד לכל מי שזקוק למידע מקצועי או לסיוע בתחום, ויכול לשמש כשער הכניסה לאינטרנט עבור כל העוסקים בבטיחות בישראל ומחוצה לה.

האתר עלה לאוויר לראשונה בשנת 1999 בעזרת קרן "מנוף" שבמוסד לביטוח לאומי. 

מאז עבר האתר, שדרוג טכנולוגי וחזותי מקיף אשר הופך אותו לאתר מודרני ומתקדם שמעניק חווית גלישה מהנה ומקצועית לגולשיו.

מירב תכני האתר הם בשפה העברית, אך קיימים גם תכנים באנגלית, בערבית, ברוסית, בתאית ועוד. 

תנאי שימוש 

כללי

המוסד לבטיחות ולגיהות (להלן:המוסד) מציע את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן:השרות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השרות.

זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות,זכויות היוצרים בפרסומי המוסד, כולל אלו המתפרסמים בשרות זה,שייכות למוסד. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המוסד ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שימוש אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. סיכום תנאי זכויות יוצרים בשימוש בסרטי NAPO.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המוסד. 

פניות למוסד
בכל שאלה אודות שרות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחומי בטיחות וגיהות, ניתן לפנות ישירות למוסד בדואר אלקטרוני בכתובת: internet@osh.org.il
תשובות תינתנה בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר מ- 14 יום ממועד קבלת הפניה.

אחריות
השירות מוצע לציבור "כמות שהוא"("As Is") .

המוסד לא יישא באחריות להתאמת השרות לצרכי המשתמש. כמו כן, לא יישא המוסד באחריות לטעויות או לשגיאות בחמר המוצג בשרות.

לא יישא המוסד באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשרות על-ידי המשתמש או על-ידי כל צד ג'.

המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשרות.

המוסד לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשרות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השרות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשרות, לרבות יישומי, Java ,JavaScript ,Active-X.

לעניין סעיף זה, "המוסד" משמע, לרבות עובדיו ונציגיו.


המידע המתפרסם באתר והמענה הניתן לשאלות באתר אינם מהווים ייעוץ מקצועי ואין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטות אישיות, משפטיות, רפואיות, כספיות או אחרות ומידע זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המותאם למקרה הספציפי.

המוסד לבטיחות ולגהות (להלן: "המוס"ל") לא ישא באחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר למידע המתפרסם באתר, והשימוש במידע הוא על אחריותו של המשתמש בלבד. המוס"ל לא יהיה אחראי לטעויות, חוסרים ואי דיוקים במידע המתפרסם באתר והוא לא יישא כל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש באתר, או בשל שימוש או הסתמכות על המידע המפורסם באתר, גם אם המוס"ל קיבל מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלו.

קישורים
בשרות זה נמצאים קישורים(links)  לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן  תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים למוסד (אתרי צד ג'): אם לא צויין אחרת באתר זה, אין בין המוסד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למוסד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין המוסד אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי המוסד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשרות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר (webmaster).  כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שרות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר (webmaster).


שמירת סודיות
מידע אישי שנמסר למוסד באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמים כאמור ייחשב כנכון.

 

שלח להדפסה

 

צוות האתר לשרותך

צוות יחידת האינטרנט ישמח לסייע לכל איש בטיחות בנושא השימוש באתר, וברשת אינטרנט כולה, למטרות מקצועיות.
פנו אלינו
בטלפון: 5266492 - 03,
בפקס: 6208596 - 03,
או שלחו הודעה בדואר אלקטרוניinternet@osh.org.il.
נשמח לקבל מכם הצעות לתכנים חדשים שיהיו לכם לעזר.