כניסה הרשמה צור קשר

מועצת המוסד

על-פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה סעיף 28:

(א)  הרשות העליונה של המוסד היא מועצת המוסד (להלן – המועצה), שחבריה יהיו נציגי העובדים והמעסיקים שווה בשווה, נציגי הממשלה ונציגי מוסדות, שהם, לדעת שר הכלכלה, נוגעים בדבר.
(ב)  חברי המועצה יתמנו על ידי שר העבודה, ובלבד שנציגי העובדים במועצה יתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ונציגי המעסיקים יתמנו לאחר התיעצות בארגונים ארציים של מעבידים, שלדעת השר, הם רפרזנטטיביים ונוגעים בדבר.
(ג)   שר הכלכלה יקבע, בתקנות, הוראות בדבר תקופת כהונתו של המועצה והתנאים להפסקת החברות בה.
(ד)  הודעה על הרכב מועצת המוסד תפורסם ברשומות.

ובסעיף 30:

יושב ראש המועצה - 
שר הכלכלה, ובהעדרו – מי שנתמנה לכך על ידיו – יהיה יושב ראש המועצה.
 
רשימת חברי מועצת המוס"ל 2017 
 
שם ארגון/נציג מטעם
נתנאל אייזיק - יו"ר ממשלה 
אבגנים מיכל ממשלה
אבוזיד דחיל הסתדרות
אשוול תמיר ממשלה
איפרגן תאיר ממשלה
בן-משה תמיר ממשלה
גבאי רמזי מעסיקים
גולדברג דן מעסיקים 
דיאב סוהיל הסתדרות
זלץ פיני ממשלה
חוטר ישי רונית  מעסיקים
יאקה הרצל הסתדרות
כהן מאיר הסתדרות
כוכבי מיכאל הסתדרות
מויאל יצחק הסתדרות
אריק שמילביץ ממשלה
עטרות הלן ממשלה
עשמאוי עטיה  מעסיקים
פולק ישי  מעסיקים
ד"ר פושנוי לובה ממשלה
ד"ר פראג' עמאד ממשלה
פריאור רבקה  ממשלה
פרץ מרדכי הסתדרות
ד"ר רוזנברג אלי ממשלה
שטיין איתן ממשלה


 

 

שלח להדפסה