כניסה הרשמה צור קשר

מועצת המוסד

על-פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה סעיף 28:
(א)  הרשות העליונה של המוסד היא מועצת המוסד (להלן – המועצה), שחבריה יהיו נציגי העובדים והמעסיקים שווה בשווה, נציגי הממשלה ונציגי מוסדות, שהם, לדעת שר העבודה, נוגעים בדבר.
(ב)  חברי המועצה יתמנו על ידי שר העבודה, ובלבד שנציגי העובדים במועצה יתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ונציגי המעסיקים יתמנו לאחר התיעצות בארגונים ארציים של מעבידים, שלדעת השר, הם רפרזנטטיביים ונוגעים בדבר.
(ג)   שר העבודה יקבע, בתקנות, הוראות בדבר תקופת כהונתו של המועצה והתנאים להפסקת החברות בה.
(ד)  הודעה על הרכב מועצת המוסד תפורסם ברשומות.


ובסעיף 30:
יושב ראש המועצה - 
שר העבודה, ובהעדרו – מי שנתמנה לכך על ידיו – יהיה יושב ראש המועצה.
 
רשימת חברי מועצת המוס"ל 2017 
 
שם ארגון/נציג מטעם
נתנאל אייזיק - יו"ר ממשלה 
אשוול תמיר ממשלה
איפרגן תאיר ממשלה
בן-משה תמיר ממשלה
גולדברג דן מעסיקים 
דיאב סוהיל הסתדרות
זלץ פיני ממשלה
זקן נאוה ממשלה
חוטר ישי רונית  מעסיקים
יאקה הרצל הסתדרות
ישראל חזקיה  מעסיקים
כהן מאיר הסתדרות
כוכבי מיכאל הסתדרות
מויאל יצחק הסתדרות
מונל אברהם ממשלה
משולם בנצי מעסיקים
עטרות הלן ממשלה
עשמאוי עטיה  מעסיקים
פוטרמן זאב  מעסיקים
פולק ישי  מעסיקים
ד"ר פושנוי לובה ממשלה
ד"ר פראג' עמאד ממשלה
פריאור רבקה  ממשלה
פרץ מרדכי הסתדרות
ד"ר רוזנברג אלי ממשלה
רענן נועם  ממשלה
שטיין איתן ממשלה

* פניות לחברי המועצה יש להעביר לדובר המוס"ל מר אמציה בר-משה באמצעות דוא"ל בכתובת AmatsyaBM@osh.org.il 
 

 

שלח להדפסה