כניסה הרשמה צור קשר

המוסד לבטיחות וגהות מגיע עד הקצה

 

עודכן ב:26/11/2017

 

המשוררת "נעומי שמר כתבה " אנשים טובים באמצע הדרך" ואני כותב אנשים טובים גם בסוף הדרך. 

ביקור בבתי מלאכה בסוף כביש 90 הארוך במדינה בק"מ ה 478.7 בגדר הטובה בגבול לבנון שוכן אזור תעשיה קטן עם מוסך טרקטורים ומנסרה לעצים. מול הכפר הלבנוני קילה KELA.

 

 
אלי לוי, מדריך תעשיה ובניין במחוז צפון של המוסד לבטיחות ולגיהות מספר, מזה 7 שנים אני עובד במוס"ל. במסגרת עבודתי אני מבקר במקומות עבודה זעירים עד 5 עובדים, קטנים מ 5 ועד 24 עובדים וגדולים מ 25 עובדים ומעלה, בכל מקום עבודה אני מקדם את הבטיחות במגוון פעלויות.

במקום עבודה זעיר - בזיהוי גורמי סיכון ומתן הדרכה למנהל על הפעילות למזעור גורם הסיכון. במפעלים קטנים אני עורך סיור וביחד עם המנהל אנו מזהים עד 5 גורמי סיכון ומנתחים את גורמי הסיכון תוך כדי חניכה שלי והדרכה על הדרכים למזעור גורמי הסיכון. בנוסף אני מדריך על פעילות מניעה באמצעות דיווח אירועי כמעט ונפגע אשר מאפשרים למנהלים לתחקר אירועי בטיחות שהסתיימו ללא פגיעה וללמוד מהם כדי להשתפר ולמנוע את התאונות הבאות.

במפעלים גדולים אני מסייע להקים ועדת בטיחות וגם משתתף בועדות בטיחות, מדריך את יו"ר הועדה לניהול פרואקטיבי באמצעות הצגת אירועי בטיחות וניתוח הגורמים שהביאו להתרחשותם. בקרה על פעילות שסוכמה בועדה הקודמת ווידוי שאכן כל הפעולות בוצעו והביאו לקידום הבטיחות במקום העבודה.

פעילות בתחום ניהול הבטיחות, הכוונה לתקן 18001 ותוכנית ניהול הבטיחות. מגוון רחב של מפעלים יוצרים עימי קשר יום יומי לקבלת מידע על סמך הניסיון הרב שצברתי במהלך פעולות האבחון שאני מקיים במקומות העבודה.

בחרתי להציג שני מקומות עבודה מיוחדים בהם קידמתי את הבטיחות:

 
  • מוסך עמוס לטרקטורים וציוד חקלאי - הוקם ב-2006 לפני מלחמת לבנון ה2 ע"י עמוס מסעוד.ובנו רותם במוסך עובדים 3 בני משפחה. מדריך המוסד מגיע לביקור, מדריך ומסביר את נושא הבטיחות במקום עבודה בנושאים שונים כגון בודק מוסמך למתקני הרמה ולחץ, מיגון מכונות וציוד מיטלטל, ציוד מגן אישי, ארגונומיה ונושאי גיהות רעש ואבק מזיק ועוד'. בביקורים החוזרים רואים התייחסות, שיפור והטמעה של הערות המדריך. הערך המוסף בהעלאת המודעות לסיכונים ומניעתם, לדרישות המחוקק להסרת מפגעים ולמניעתם.
 
 
  • ארל עץ מנסרה ואומנות בעץ - הוקם ע"י שקד צחור ומבצע עבודות  אומנות מעץ גושני. במנסרה עובדים 2 עובדים, הוצעו פעילויות נושאי מיגון מכונות לצמצום סיכונים, הסברה בנושאים גהותיים, הגנה מרעש מזיק ואבק מזיק, יעוץ להסרת מפגעים מערכות שאיבת אבק, סיכוני חשמל וציד מגן אישי. בביקורים החוזרים רואים התייחסות, הצבת שלוטי בטיחות הותקנו מערכת שאיבה לאבק עץ ושיפור והטמעה של הערות המדריך. הערך המוסף בהעלאת המודעות לסיכונים ומניעתם, לדרישות המחוקק להסרת מפגעים ולמניעתם.
 
 

 

מקור:אלי לוי, מדריך תעשיה ובניין במחוז צפון, המוסד לבטיחות ולגיהות.

 

שלח להדפסה