כניסה הרשמה צור קשר

 
 כללי

 מי אחראי לניקוי וסילוק פסולת בסביבת אתר בנייה?
 האם נדרש מינוי מנהל עבודה בעבודות שיפוצים?
 מהי שפת הכתיבה על שילוט "יציאת חירום"?
 מהי הפרדת שטחי אחריות, פיצול ואיחוד מפעלים (הפרדת חצרים); אחריות על בטיחות?
 מתי נדרש מנעול בהלה לפתיחת דלתות?
 איזה עבודות יכול לנהל ולפקח מנהל עבודה לעבודות בנייה ובנייה הנדסית, ואיזה מנהל עבודה נדרש לעבודות פיתוח ותשתיות?
 היכן נדרש להתקין תאורת חירום?
 האם מנהל עבודה בבנייה חייב להיות נוכח כל הזמן באתר?
 האם בעבודה בגובה נקודת עיגון יכולה להיות אונקל של עגורן?

 
 עבודה בגובה

כללי

 על מי חלה חובת הדרכה לעבודה בגובה?
 מהם הכללים לעבודה בגובה [תיקון עגורן צריח] במזג אוויר גשום וסוער?
 מהם הכללים לחידוש אישור לעבודה בגובה לאחר פקיעת תוקפו?
 האם בעבודה במישטח הרמה בגובה 3.3 מטר חובה להשתמש ברתמת בטיחות? 


מקום מוקף

 מהן התנאים הנדרשים לעבודה במרתף?
 מה נקראת ו/או מוגדרת עבודה במרתף - הגדרת "מרתף"?
 מהן דרישות הבטיחות לעבודה בגובה במקום מוקף?


פיגומים

 מהן הדרישות בקשר לחובת בדיקת פיגום נייד?
 מהן הדרישות בקשר להרכבה ובדיקת פיגומים?
  

גגות

 האם עבודה על גג מאיסכורית היא עבודה על גג שביר?
 מהי נקודת העיגון למערכת ריסון בעבודה על גג שטוח ללא מעקה?
 מה הדרישה בקשר לגובה המעקה בגג שטוח של בנין?
  

סולמות

 עד איזה גובה מותר לעבוד בסולם דו כנפי מטיפוס A בלי הצורך להתקשר לקו חיים? 
 מהי חובת הדרכה לעבודה בגובה על סולמות?
 מי רשאי לבצע תיקונים או לתחזק סולם/סולמות, סולם קבוע?
 מהן הדרישות בתחיקה לבדיקת ותיקון סולם/סולמות ניידים/מיטלטלים?
 מה תדירות הבדיקות הנדרשות לסולמות קבועים?
 היכן מופיעה בתחיקה הדרישה להתקין סולם יציאה לגג?
  

במות הרמה

 האם רישיון נהיגה דרגה B ודרגה 1 מאפשרים נהיגת בבמה מתרוממת ניידת?
 האם עבודה על במת הרמה מחייבת שימוש ברתמת בטיחות?
  
 
 חפירות

 מהו השיפוע הטבעי של הקרקע שאין בו צורך בדיפון חפירות?

 
 אביזרי הרמה

 מהי תדירות הבדיקות התקופתיות הנדרשות לבמת הרמה/מכונת הרמה באתרי בנייה?

 

 

שלח להדפסה