כניסה הרשמה צור קשר

היערכות לקראת הטלת עיצומים כספיים בענף הבנייה
  הצו מאפשר הטלת עיצומים כבדים בהיקפים כספיים של 20,220 ו-35,380 אלף ₪ להפרה בודדת על מבצע הבנייה האחראי לבטיחות העובדים באתר. להלן רשימת הליקויים בגינם יוטלו עיצומים כספיים והיקפם הכספי:​
 

 

שלח להדפסה