כניסה הרשמה צור קשר

חזרה לדף ראשי>> חוקים, תקנות, תקנים והנחיות>>שאלות ותשובות>>  מאמרים ומידע נוסף>>

   
 חוקים, תקנות, תקנים והנחיות


  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007   
 שאלות ותשובות


  מי ראשי לבדוק פיגומים באתר הבנייה?
  מהן הדרישות בקשר להרכבה ובדיקת פיגומים?
  מהן הנחיות התחיקה להקמת פיגומים?
  מה מספר העובדים שיכולים להימצא בו-זמנית על פיגום תלוי ממוכן?
  מי רשאי להפעיל פיגום ממוכן ופיגום תלוי?
  מהן הדרישות בקשר לחובת בדיקת פיגום נייד?
  
 מאמרים ומידע נוסף


  הקמת פיגום זקפים (הוראת השעה)
  דגשי בטיחות בפיגומים תלויים ממוכנים
  פנקס כיס לעבודה בגובה
  משטחים דגשים - בטיפול, שימוש ואחזקה, ת-195
  גידור זמני, שילוט אתרי עבודה/בנייה - דגשים
  פיגומי מסגרות - רכיבים
  פיגומי מסגרות - קיבוע
  שימוש בפיגומים
  פיגומים ניידים
  מישטחי העבודה
  הרמה לגובה העבודה
  ביצוע עבודה מעל פיגומים תלויים
 
 

 

שלח להדפסה